Առևտրային առաջարկ «Ռա-Կուրս»

«Ռա» ընկերությունն ակտիվորեն զբաղվում է սեփական մշակումներով և Ռուսաստանի ու ԱՊՀ երկրների մտավորական ներուժի գրավմամբ, նաև բժշկության տարբեր բնագավառներում հիվանդույունների բուժման և կանխարգելման արդի առավել էֆեկտիվ տեխնոլոգիաների, ընդհանուր առողջացման տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև հոգե-հուզական վիճակնեի ախտորոշման և ուղղման առաջխաղացմամբ:

«Ռա-Կուրս» հոգեսոմատիկ հիվանդությունների և կախվածությունների տարբեր ձևերի ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման ավտոմատացված ապաատային-համակարգչային համալիրը հանդիսանում է «ՌԱ» ընկերության մասնագիտական առումով ամենաէֆեկտիվ և առավել բարձրաշահավետ առևտրային արտադրանք

Կախվածությունների բուժման «Ռա-Կուրս» համալիր մեթոդն իրենից ներկայացնում է ախտորոշային և բուժական հնարավորությունների առումով զգալիորեն ընդլայնված Ալկոհոլային և ծխախոտային կախվածությունների բուժման համալիր մեթոդ, որի հիման վրա այն ստեղծվել է պրակտիկ օգտագործման և տեսական մշակումների ավելի քան 10-ամյա ժամանակահատվածում

Մեթոդը հիմնվում է մարդու ֆիզիոլագիայի հիմնարար տեսությունների, ընդհանուր թերապիայի, հոգեբուժության, հոգեբանության, հոգեֆիզիոլոգիայի, պաթոֆիզիոլոգիայի, էնդոկրինոլոգիայի վրա՝ այդ բնագավառներում լավագույն հայրենական և օտարերկրյա, ինչպես դասական, այնպես էլ ժամանակակից մասնագետների աշխատությունների ներգրավմամբ:

Մեթոդի տեսական հայեցակարգը թույլ է տալիս միասնական բազայում միավորել բոլոր կախվածությունների, վիճակների և հիվանդությունների առաջացման և զարգացման մեխանիզմները, որոնց բուժման ժամանակ էֆեկտիվորեն կիրառվում է «Ռա-Կուրս» մեթոդը:

Տվյալ մեթոդի բացառիկ մասնագիտական արդյունավետությունը պայմանավորված է բուժական ներգործությունների օպտիմալ համադրության կիրառումն, ինչպես նաև հետևյալ միջոցների կիրառումը.

 • Ժամանակակից բժշկության նորագույն տեխնոլոգիաները և դրա առավել ողջամիտ մեթոսները
 • Մարդու օրգանիզմի վրա հազարամյակներով ստուգված ներգործության միջոցները
 • Հոմեոպաթիա՝ ամենանուրբ ներգործության բժշկություն՝ ամենախորը կառուցվածքային մակարդակներում:  
 • Ժամանակակից հոգեբուժության, էնդոկրինոլոգիայի և թերապիայի առավել ռացիոնալ մեթոդները:
 • Մարդու օրգանիզմի ֆիզիոլոգիայի բնագավառում վերջին բացահայտումները:

Բացի բարձրագույն մասնագիտական արդյունավետությունը, որը թույլ է տալիս հասնել ստաբիլ էֆեկտի բազմակի անգամներ անարդյունք այլ մեթոդներով բուժված հիվանդների մոտ, «Ռա-Կուրսը» հանդիսանում է բարձր շահավետությամբ առևտրային արտադրանք, որը թույլ է տալիս սկսել եկամտաբեր բժշկական բիզնես «զրոյից» անգամ բժշկական կրթություն չունեցող ձեռնարկատերերին, ինչպես նաև տասնյակներ անգամ ավելացնել դիմելիությունը գործող բժշկական կենտրոններ և բազմակիորեն բարձրացնել իրենց վարկանիշը՝ որպես կատարված բուժման բարձր արդյունավետության արդյունք:

«Ռա-Կուրս» մեթոդը սկզբունքայնորեն տարբերվում է բժշկության մեջ ամենատարածված կախվածությունների քիմիական արգելափակման, կոդավորման կամ ծրագրավորման, ինչպես նաև հոգեբուժական մեթոդներից և առաջարկում է հիվանդների հետ աշխատանք՝ համակարգչային զննության արդյունքում հատուկ ընտրված բուժման ալլոպաթիկ և հոմեոպաթիկ սխեմաների, քվանթային թերապիայի, գերբարձր հաճախականության թերապիայի, ուղեղային թերապիայի, ՏԷՍ-թերապիայի, ռեֆլեքսաթերապիայի և լազերապունկտուրայի կիրառմամբ՝ որոշակի համադրությամբ:

«Ռա-Կուրս» մեթոդը կիրառվում է կախվածությունների հետևյալ ձևերի և հիվանդությունների բուժման ժամանակ

Համակարգչային ծրագիր

Բուժական-ախտորոշային համակարգչային ծրագիրը հանդիսանում է համալիրի հիմնական բաղադրիչներից մեկը և թույլ է տալիս աշխատել անգամ մեթոդի մեջ կիրառվող հոմեոպաթիային և ռեֆլեքսաթերապիայի և ներգործության այլ մեթոդներին անծանոթ բժիշկին: Ծրագիրը նախատեսված է կախվածությունների (հիվանդությունների) խորացված ախտորոշման և բուժական ներգործության և հիվանդի հետ ընդհանուր աշխատանքի նմանատիպ սխեմաների մշակման, ինչպես նաև կախվածությունների և հիվանդությունների կանխարգելման սխեմաների մշակման համար:  Բուժական – ախտորոշային ծրագրում գործածվում են ավելի քան 40 հոգեբանակն թեստեր և օբյեկտիվ հետազոտության մեթոդներ, ինչը թույլ է տալիս ապահովել մշակված բուժական սխեմաների բարձր օբյեկտիվություն և արդյունավետություն

Ծրագիրն իրականացնում է.

 • Կախվածության աստիճանի գնահատում
 • Հիվանդի հոգեսոմատիկ կազմվածքի գնահատում
 • Նրա խառնվածքի, բանականության, հոգեկան, հուզական վիճակի և շատ այլ գործոնների գնահատում, որոնք անհրաժեշտ են ճիշտ ախտորոշման և բուժական ներգործության սխեմայի մշակման համար:
 • Այս հիմքով և հաշվի առնելով սեռը, տարիքը, արյան խումբը և ուղեկից հիվանդությունները՝ ներգործության անհատական սխեմայի կազմում՝ սեանսների ընդհանուր թվի, բուժման խորհուրդ տրվող տևողության և կաբինետում դիտարկման նշմամբ:
 • Հոմեոպաթիկ դեղամիջոցների անհատական ընտրություն
 • ԿԱԿ (կենսական ակտիվ կետերի) ներգործության բաղադրատոմսի անհատական ընտրություն
 • Բուժական ներգործության տեսակների՝ քվանթային, գերբարձր հաճախականության, ՏԷՍ թերապիա, էլեկտրապունկտուրա, հոմեոպաթիա, անհատական ընտրություն:
 • Բուժված հիվանդների ընդհանուր թվի հաշվառում
 • Ձևավորում է հիվանդների քարտերն, ինչպես նաև ընդհանուր քարտադարան
 • Կատարում է մատենավար բաժնի գործառնություններ
 • Պարունակում է աշխատանքի համար բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատուներ, ատլասներ, պատկերազարդումներ:

Ծրագիրն ունի նաև տվյալների բազա, որի մեջ պահվում է կաբինետում բուժում անցած յուրաքանչյուր հիվանդի մասին տեղեկատվություն Ինչը.

 • Սահմանում է վիճակագրական տեղեկատվության ավտոմատ հավաքագրման հնարավորություն
 • Բարձրացնում է հիվանդի հետ բժշկի հետ օպերատիվությունը
 • Օգնում է հետազոտական աշխատանքների կատարմանը

«ՌԱ» ընկերության հետ որպես գործընկեր համագործակցությունը նախատեսում է համակարգչային ծրագրի արդիացում առնվազն 12 ամիսը մեկ՝ ախտորոշման մեթոդների և բուժման սխեմաների խորացման և կատարելագործման, նաև մատուցվող բժշկական ծառայությունների ցանկի ընդլայնման նպատակով Արդիականացված տարբերակների մատակարարում՝ ֆրանչայզինգի փաթեթի շրջանակներում

Ախտորոշման մեթոդներ

«Ռա-Կուրս» մեթոդում կիրառվում են ավելի քան 40 ախտորոշման մեթոդներ, որոնցից յուրաքանչյուրի նկարագրությունն արտացոլված է կայքի համապատասխան բաժնում

Բուժական ներգործության մեթոդներ

«Ռա-Կուրս» մեթոդում կիրառվում են բուժական ներգործությունների հետևյալ տեսակները, որոնցից յուրաքանչյուրի նկարագրությունն արտացոլված է կայքի համապատասխան բաժնում

Տվյալ մեթոդներն օգտագործվում են որոշակի, առավել արդյունավետ անհատական ընտրված համադրությամբ՝ համակարգչային ախտորոշային մեթոդների կիրառման արդյունքում մշակված սխեմաներով:

Համալիրի լրակազմություն և սպասարկում:

Ավտոմատացված ապարատային-համակարգչային համալիրի արժեքն են կազմում՝

 • Գործընկերոջ տարածաշրջանի տարածքում հեղինակային իրավունքի (արտոնագրի) օգտագործման մասին պայմանագիրը
 • Գործընկերոջ պետության տարածքում արտոնագրի գրանցումը
 • Համակարգչային ծրագրի թարգմանությունը գործընկերոջ աշխատանքի տարածաշրջանի պետական լեզվով
 • «Ռա-Կուրս» ապրանքանշանի օգտագործման իրավունքը
 • Իր տարածաշրջանում «Ռա-Կուրս» մեթոդով աշխատանքի գործընկերոջ բացառիկ իրավունքների մասին մատակարարման պայմանագրի հավելվածը Տարածաշրջանի տարածքը քննարկվում է
 • «Ռա-կուրս» համակարգչային ծրագրի օգտագործման լիցենզիան
 • Գործընկերոջ պետությունում ներկայացուցչության պայմանագիրը
 • Գործընկերոջ էջի ստեղծումը «ՌԱ» կորպորատիվ կայքում՝ հաշվի առնելով գործընկերոջ ցանկությունները և նրա կոնտակտները
 • Գործընկերոջ ընկերության կայքի ստեղծումը
 • Գործընկերոջ ընկերության ներկայությունը Ռա-Կուրս բժշկական կենտրոնների ցանց կորպորատիվ կայքում
 • Մատակարարման պահին առկա գովազդային նյութերի ամբողջական փաթեթի տրամադրումը
 • «Ռա-Կուրս» բուժական-ախտորոշային համակարգչային ծրագիրը
 • «Ռա-Կուրս-N» բուժական-ախտորոշային համակարգչային ծրագիրը
 • Համակարգչային ծրագրի սպասարկումը
 • Քվանթային թերապիայի սարքը
 • Գերբարձր հաճախականության թերապիայի սարքը
 • ՏԷՍ թերապիայի սարքը
 • Հատակի բանական կշեռքը
 • Բժշկական տրամաչափը
 • Համալիրի մոնտաժը մատակարարման փաստով՝ ՌԱ ընկերության մասնագետի այցելությամբ գործընկերոջ տարածք
 • Մասնագիտացված ուսուցումը՝ ՌԱ ընկերության մասնագետի այցելությամբ գործընկերոջ տարածք
 • Համալիրի առևտրային օգտագործման ուսուցումը՝ ՌԱ ընկերության մասնագետի այցելությամբ գործընկերոջ տարածք
 • Մատակարարման պահին առկա մեթոդական նյութերի ամբողջական փաթեթը

«Ռա-Կուրս» համալիրի արժեքը

Նշված լրակազմի ամբողջական ծավալով և սպասարկմամբ կազմում է 73 500 $

Զեղչ մինչև 20%՝ կախված վճարման ձևից

Պետությունում առաջին գործընկերոջը՝ տնտեսապես ձեռնատու առաջարկ՝ դառնալ ՌԱ ընկերության ներկայացուցիչ պետության տարածքում՝ բժշկական կենտրոնի արագ փոխհատուցվելիությամբ և լրացուցիչ եկամտւ անժամկետ առգրավմամբ

«ՌԱ» ընկերություն, Ռուսաստան, Սանկտ-Պետերբուրգ: