Modern medical technologies COMPANY RA
+7(812)309-76-37
+7-963-433-46-09
+7-912-823-55-43
E-mail: ra@rasng.ru
Skype: rasng.ru

Առևտրային առաջարկ «Ռա-Կուրս»

«Ռա» ընկերությունն ակտիվորեն զբաղվում է սեփական մշակումներով և Ռուսաստանի ու ԱՊՀ երկրների մտավորական ներուժի գրավմամբ, նաև բժշկության տարբեր բնագավառներում հիվանդույունների բուժման և կանխարգելման արդի առավել էֆեկտիվ տեխնոլոգիաների, ընդհանուր առողջացման տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև հոգե-հուզական վիճակնեի ախտորոշման և ուղղման առաջխաղացմամբ:

«Ռա-Կուրս» հոգեսոմատիկ հիվանդությունների և կախվածությունների տարբեր ձևերի ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման ավտոմատացված ապաատային-համակարգչային համալիրը հանդիսանում է «ՌԱ» ընկերության մասնագիտական առումով ամենաէֆեկտիվ և առավել բարձրաշահավետ առևտրային արտադրանք

Կախվածությունների բուժման «Ռա-Կուրս» համալիր մեթոդն իրենից ներկայացնում է ախտորոշային և բուժական հնարավորությունների առումով զգալիորեն ընդլայնված Ալկոհոլային և ծխախոտային կախվածությունների բուժման համալիր մեթոդ, որի հիման վրա այն ստեղծվել է պրակտիկ օգտագործման և տեսական մշակումների ավելի քան 10-ամյա ժամանակահատվածում

Մեթոդը հիմնվում է մարդու ֆիզիոլագիայի հիմնարար տեսությունների, ընդհանուր թերապիայի, հոգեբուժության, հոգեբանության, հոգեֆիզիոլոգիայի, պաթոֆիզիոլոգիայի, էնդոկրինոլոգիայի վրա՝ այդ բնագավառներում լավագույն հայրենական և օտարերկրյա, ինչպես դասական, այնպես էլ ժամանակակից մասնագետների աշխատությունների ներգրավմամբ:

Մեթոդի տեսական հայեցակարգը թույլ է տալիս միասնական բազայում միավորել բոլոր կախվածությունների, վիճակների և հիվանդությունների առաջացման և զարգացման մեխանիզմները, որոնց բուժման ժամանակ էֆեկտիվորեն կիրառվում է «Ռա-Կուրս» մեթոդը:

Տվյալ մեթոդի բացառիկ մասնագիտական արդյունավետությունը պայմանավորված է բուժական ներգործությունների օպտիմալ համադրության կիրառումն, ինչպես նաև հետևյալ միջոցների կիրառումը.

Բացի բարձրագույն մասնագիտական արդյունավետությունը, որը թույլ է տալիս հասնել ստաբիլ էֆեկտի բազմակի անգամներ անարդյունք այլ մեթոդներով բուժված հիվանդների մոտ, «Ռա-Կուրսը» հանդիսանում է բարձր շահավետությամբ առևտրային արտադրանք, որը թույլ է տալիս սկսել եկամտաբեր բժշկական բիզնես «զրոյից» անգամ բժշկական կրթություն չունեցող ձեռնարկատերերին, ինչպես նաև տասնյակներ անգամ ավելացնել դիմելիությունը գործող բժշկական կենտրոններ և բազմակիորեն բարձրացնել իրենց վարկանիշը՝ որպես կատարված բուժման բարձր արդյունավետության արդյունք:

«Ռա-Կուրս» մեթոդը սկզբունքայնորեն տարբերվում է բժշկության մեջ ամենատարածված կախվածությունների քիմիական արգելափակման, կոդավորման կամ ծրագրավորման, ինչպես նաև հոգեբուժական մեթոդներից և առաջարկում է հիվանդների հետ աշխատանք՝ համակարգչային զննության արդյունքում հատուկ ընտրված բուժման ալլոպաթիկ և հոմեոպաթիկ սխեմաների, քվանթային թերապիայի, գերբարձր հաճախականության թերապիայի, ուղեղային թերապիայի, ՏԷՍ-թերապիայի, ռեֆլեքսաթերապիայի և լազերապունկտուրայի կիրառմամբ՝ որոշակի համադրությամբ:

«Ռա-Կուրս» մեթոդը կիրառվում է կախվածությունների հետևյալ ձևերի և հիվանդությունների բուժման ժամանակ

Համակարգչային ծրագիր

Բուժական-ախտորոշային համակարգչային ծրագիրը հանդիսանում է համալիրի հիմնական բաղադրիչներից մեկը և թույլ է տալիս աշխատել անգամ մեթոդի մեջ կիրառվող հոմեոպաթիային և ռեֆլեքսաթերապիայի և ներգործության այլ մեթոդներին անծանոթ բժիշկին: Ծրագիրը նախատեսված է կախվածությունների (հիվանդությունների) խորացված ախտորոշման և բուժական ներգործության և հիվանդի հետ ընդհանուր աշխատանքի նմանատիպ սխեմաների մշակման, ինչպես նաև կախվածությունների և հիվանդությունների կանխարգելման սխեմաների մշակման համար:  Բուժական – ախտորոշային ծրագրում գործածվում են ավելի քան 40 հոգեբանակն թեստեր և օբյեկտիվ հետազոտության մեթոդներ, ինչը թույլ է տալիս ապահովել մշակված բուժական սխեմաների բարձր օբյեկտիվություն և արդյունավետություն

Ծրագիրն իրականացնում է.

Ծրագիրն ունի նաև տվյալների բազա, որի մեջ պահվում է կաբինետում բուժում անցած յուրաքանչյուր հիվանդի մասին տեղեկատվություն Ինչը.

«ՌԱ» ընկերության հետ որպես գործընկեր համագործակցությունը նախատեսում է համակարգչային ծրագրի արդիացում առնվազն 12 ամիսը մեկ՝ ախտորոշման մեթոդների և բուժման սխեմաների խորացման և կատարելագործման, նաև մատուցվող բժշկական ծառայությունների ցանկի ընդլայնման նպատակով Արդիականացված տարբերակների մատակարարում՝ ֆրանչայզինգի փաթեթի շրջանակներում

Ախտորոշման մեթոդներ

«Ռա-Կուրս» մեթոդում կիրառվում են ավելի քան 40 ախտորոշման մեթոդներ, որոնցից յուրաքանչյուրի նկարագրությունն արտացոլված է կայքի համապատասխան բաժնում

Բուժական ներգործության մեթոդներ

«Ռա-Կուրս» մեթոդում կիրառվում են բուժական ներգործությունների հետևյալ տեսակները, որոնցից յուրաքանչյուրի նկարագրությունն արտացոլված է կայքի համապատասխան բաժնում

Տվյալ մեթոդներն օգտագործվում են որոշակի, առավել արդյունավետ անհատական ընտրված համադրությամբ՝ համակարգչային ախտորոշային մեթոդների կիրառման արդյունքում մշակված սխեմաներով:

Համալիրի լրակազմություն և սպասարկում:

Ավտոմատացված ապարատային-համակարգչային համալիրի արժեքն են կազմում՝

«Ռա-Կուրս» համալիրի արժեքը

Նշված լրակազմի ամբողջական ծավալով և սպասարկմամբ կազմում է 73 500 $

Զեղչ մինչև 20%՝ կախված վճարման ձևից

Պետությունում առաջին գործընկերոջը՝ տնտեսապես ձեռնատու առաջարկ՝ դառնալ ՌԱ ընկերության ներկայացուցիչ պետության տարածքում՝ բժշկական կենտրոնի արագ փոխհատուցվելիությամբ և լրացուցիչ եկամտւ անժամկետ առգրավմամբ

«ՌԱ» ընկերություն, Ռուսաստան, Սանկտ-Պետերբուրգ:

+7(812)309-76-37, +7-963-433-46-09, +7-912-823-55-43
создание сайта Киров, раскрутка сайта Киров
Copyright ООО "RA" 2012-2015, All rights reserved
A network of medical centers Ra-Course