Modern medical technologies COMPANY RA
+7(812)309-76-37
+7-963-433-46-09
+7-912-823-55-43
E-mail: ra@rasng.ru
Skype: rasng.ru

Obchodní nabídka "Ra-Kurz"

Společnost “RA“ se aktivně zabývá vlastním výzkumem a zapojením intelektuálního potenciálu Ruska a zemí SNS a podporou nejúčinnějších moderních způsobů technologie léčby a prevence nemocí v různých oblastech medicíny, obecných technologií uzdravování, stejně jako diagnostiky a korekce psycho-emocionálních stavů.

Automatizovaný přístroj na diagnostiku, léčbu a prevenci různých forem závislostí a psychosomatických onemocnění "Ra-kurz" je profesionálně nejúčinnějším a nejrentabilnějším komerčním produktem společnosti „RA“

Komplexní metoda léčby závislostí „Ra-Kurz” je významným rozšířením diagnostických a léčebných možností Komplexní metody léčby závislostí na alkoholu a nikotinu, na jejímž základě se vytvářela během více než 10 let praktického užívání a teoretického vývoje

Metoda je založena na základních teoriích o lidské fyziologii, všeobecné terapii, psychiatrii, psychologii, psychofyziologii, patofyziologii, endokrinologii s použitím výsledků práce nejlepších ruských a zahraničních odborníků v těchto oblastech, a to jak klasiků, tak i současníků.

Teoretická koncepce metody umožňuje použít jednotný základ pro mechanizmy vzniku a rozvoje všech závislostí, stavů a onemocnění, při léčení kterých se metoda „Ra-Kurz“ účinně používá.

Výjimečnou profesionální účinnost této metody způsobuje použití optimální kombinace léčebných vlivů zahrnujících:

  1. Nejnovější technologie moderní medicíny a jejích osvědčených postupů.
  2. Tisíce let osvědčené  způsoby působení na lidský organizmus
  3. Homeopatii – medicínu nejjemněji působící na nejhlubší strukturální úrovni.
  4. Nejracionálnější postupy moderní psychiatrie, endokrinologie a terapie.
  5. Nedávné objevy v oblasti fyziologie lidského organizmu.

Kromě nejvyšší profesionální účinnosti, která umožňuje dosáhnout stabilního efektu u pacientů mnohokrát neúspěšně léčených jinými metodami, je metoda „Ra-Kurz“ vysoce rentabilním komerčním produktem, který vám umožní začít ziskové podnikání ve zdravotnictví „od nuly“, a to i podnikatelům, kteří nemají lékařské vzdělání, jakož i desetinásobně zvýšit návštěvnost zdravotnických zařízení a značně zvýšit jejich hodnocení v důsledku vysoké účinnosti léčby.

Metoda „Rа-Kurz” se zásadně liší od většiny běžných léčebných metod chemické blokády, kódování nebo programování, jakož i od psychoterapeutické léčby závislostí a předpokládá práci s pacientem pomocí postupů alopatické a homeopatické léčby, kvantové terapie, KVČ-terapie, racionální psychoterapie, TES-terapie, reflexní terapie a laserové punktury v určité kombinaci, speciálně vybraných na základě vyšetření počítačem.

Metoda „Ra-Kurz“ se používá při léčbě následujících forem závislostí a onemocnění

Software

Léčebný a diagnostický software, je jednou z hlavních složek přístroje, a umožňuje lékaři pracovat, i když není obeznámen s homeopatií a reflexní terapii, a jinými metodami působení, které se používají v této metodě. Program je určen pro důkladnou diagnostiku závislostí (onemocnění) a vypracování podrobných postupů léčby a práce s pacientem v celku, a rovněž postupů v prevenci závislostí a onemocnění. Do léčebně-diagnostického programu je zahrnuto více než 40 psychologických testů a způsobů objektivního vyšetření, což umožňuje zajistit vysokou objektivitu a efektivitu vyvinutých léčebných postupů.

Program provádí

Součástí programu je také databáze, ve které jsou uloženy informace o každém z pacientů léčených v ordinaci. Což:

Partnerská spolupráce se společností „RA“ předpokládá stálé aktualizování softwaru alespoň jednou za 12 měsíců s cílem zlepšit a prohloubit metody diagnostiky a léčebných postupů a rozšíření seznamu poskytovaných zdravotních služeb. Aktualizované verze se dodávají – v rámci franšízového balíčku

Metody diagnostiky

Metoda „Ra-Kurz“ používá více než 40 diagnostických technik, krátký popis každé z nich je uveden v příslušné části webových stránek

Léčebné metody

Metoda "Ra-Kurz" používá následující druhy léčby, popis každé z nich je uveden v příslušné části stránek

  1. Homeopatická terapie
  2. TES-terapie
  3. Kvantová terapie
  4. KVČ-terapie
  5. Reflexní terapie

Tyto metody se používají v určité, maximálně efektivní individuálně zvolené kombinaci, podle schémat vypracovaných pomocí počítačových diagnostických metod.

Kompletace a údržba přístroje.

Cena automatizovaného přístroje zahrnuje:

Cena přístroje „Ra-Kurz“

Je při plném rozsahu uvedené kompletace a údržby 73 500 $

Slevy až 20% v závislosti od způsobu platby

Pro prvního partnera ve státě - ekonomicky výhodná nabídka stát se zástupcem společnosti „RA“ na území státu s možností rychlé rentability lékařského střediska a trvalého přísunu dodatečného zisku

+7(812)309-76-37, +7-963-433-46-09, +7-912-823-55-43
создание сайта Киров, раскрутка сайта Киров
Copyright ООО "RA" 2012-2015, All rights reserved
A network of medical centers Ra-Course