Obchodní nabídka "Ra-Kurz"

Společnost “RA“ se aktivně zabývá vlastním výzkumem a zapojením intelektuálního potenciálu Ruska a zemí SNS a podporou nejúčinnějších moderních způsobů technologie léčby a prevence nemocí v různých oblastech medicíny, obecných technologií uzdravování, stejně jako diagnostiky a korekce psycho-emocionálních stavů.

Automatizovaný přístroj na diagnostiku, léčbu a prevenci různých forem závislostí a psychosomatických onemocnění "Ra-kurz" je profesionálně nejúčinnějším a nejrentabilnějším komerčním produktem společnosti „RA“

Komplexní metoda léčby závislostí „Ra-Kurz” je významným rozšířením diagnostických a léčebných možností Komplexní metody léčby závislostí na alkoholu a nikotinu, na jejímž základě se vytvářela během více než 10 let praktického užívání a teoretického vývoje

Metoda je založena na základních teoriích o lidské fyziologii, všeobecné terapii, psychiatrii, psychologii, psychofyziologii, patofyziologii, endokrinologii s použitím výsledků práce nejlepších ruských a zahraničních odborníků v těchto oblastech, a to jak klasiků, tak i současníků.

Teoretická koncepce metody umožňuje použít jednotný základ pro mechanizmy vzniku a rozvoje všech závislostí, stavů a onemocnění, při léčení kterých se metoda „Ra-Kurz“ účinně používá.

Výjimečnou profesionální účinnost této metody způsobuje použití optimální kombinace léčebných vlivů zahrnujících:

 1. Nejnovější technologie moderní medicíny a jejích osvědčených postupů.
 2. Tisíce let osvědčené  způsoby působení na lidský organizmus
 3. Homeopatii – medicínu nejjemněji působící na nejhlubší strukturální úrovni.
 4. Nejracionálnější postupy moderní psychiatrie, endokrinologie a terapie.
 5. Nedávné objevy v oblasti fyziologie lidského organizmu.

Kromě nejvyšší profesionální účinnosti, která umožňuje dosáhnout stabilního efektu u pacientů mnohokrát neúspěšně léčených jinými metodami, je metoda „Ra-Kurz“ vysoce rentabilním komerčním produktem, který vám umožní začít ziskové podnikání ve zdravotnictví „od nuly“, a to i podnikatelům, kteří nemají lékařské vzdělání, jakož i desetinásobně zvýšit návštěvnost zdravotnických zařízení a značně zvýšit jejich hodnocení v důsledku vysoké účinnosti léčby.

Metoda „Rа-Kurz” se zásadně liší od většiny běžných léčebných metod chemické blokády, kódování nebo programování, jakož i od psychoterapeutické léčby závislostí a předpokládá práci s pacientem pomocí postupů alopatické a homeopatické léčby, kvantové terapie, KVČ-terapie, racionální psychoterapie, TES-terapie, reflexní terapie a laserové punktury v určité kombinaci, speciálně vybraných na základě vyšetření počítačem.

Metoda „Ra-Kurz“ se používá při léčbě následujících forem závislostí a onemocnění

Software

Léčebný a diagnostický software, je jednou z hlavních složek přístroje, a umožňuje lékaři pracovat, i když není obeznámen s homeopatií a reflexní terapii, a jinými metodami působení, které se používají v této metodě. Program je určen pro důkladnou diagnostiku závislostí (onemocnění) a vypracování podrobných postupů léčby a práce s pacientem v celku, a rovněž postupů v prevenci závislostí a onemocnění. Do léčebně-diagnostického programu je zahrnuto více než 40 psychologických testů a způsobů objektivního vyšetření, což umožňuje zajistit vysokou objektivitu a efektivitu vyvinutých léčebných postupů.

Program provádí

 • Posouzení stupně závislosti
 • Posouzení psychosomatické konstituce pacienta
 • Posouzení jeho temperamentu, inteligence, psychického a emocionálního stavu a mnohých dalších faktorů nezbytných pro správnou diagnostiku a vypracování léčebného postupu.
 • Na tomto základě, a s přihlédnutím k pohlaví, věku, krevní skupině a doprovodným onemocněním, sestavení individuálního postupu léčby s uvedením celkového počtu sezení, doporučené doby léčby a dohledu v ordinaci.
 • Individuální výběr homeopatických léků
 • Individuální výběr receptury BAT (biologicky aktivních bodů) působení
 • Individuální výběr druhů léčby - kvantové, KVČ, TES terapie, elektropunktury, homeopatie.
 • Výčet celkového počtu léčených pacientů
 • Vytváří karty pacientů, a rovněž celkovou kartotéku
 • Vykonává funkce rejstříku
 • Obsahuje všechny adresáře, atlasy, ilustrace potřebné k práci.

Součástí programu je také databáze, ve které jsou uloženy informace o každém z pacientů léčených v ordinaci. Což:

 • Umožňuje automaticky shromažďovat statistické informace
 • Zvyšuje pružnost práce lékaře s pacientem
 • Pomáhá při provádění výzkumu.

Partnerská spolupráce se společností „RA“ předpokládá stálé aktualizování softwaru alespoň jednou za 12 měsíců s cílem zlepšit a prohloubit metody diagnostiky a léčebných postupů a rozšíření seznamu poskytovaných zdravotních služeb. Aktualizované verze se dodávají – v rámci franšízového balíčku

Metody diagnostiky

Metoda „Ra-Kurz“ používá více než 40 diagnostických technik, krátký popis každé z nich je uveden v příslušné části webových stránek

Léčebné metody

Metoda "Ra-Kurz" používá následující druhy léčby, popis každé z nich je uveden v příslušné části stránek

 1. Homeopatická terapie
 2. TES-terapie
 3. Kvantová terapie
 4. KVČ-terapie
 5. Reflexní terapie

Tyto metody se používají v určité, maximálně efektivní individuálně zvolené kombinaci, podle schémat vypracovaných pomocí počítačových diagnostických metod.

Kompletace a údržba přístroje.

Cena automatizovaného přístroje zahrnuje:

 • Smlouvu o užívání autorských práv (patent) na území regionu partnera
 • Registraci patentu na území státu partnera
 • Překlad počítačového programu do úředního jazyka pracovního regionu partnera
 • Právo používat značku „Ra-Kurz“
 • Dodatek ke smlouvě o výhradních právech partnera pracovat metodou „Ra-Kurz“ ve svém regionu. Území regionu se stanoví
 • Licence na používání počítačového programu „Ra-Kurz“
 • Smlouvu o zastoupení ve státě partnera
 • Vytvoření webové stránky partnera na korporativních webových stránkách „RA” s ohledem na přání partnera a včetně jeho kontaktů
 • Vytvoření webových stránek společnosti partnera
 • Zařazení společnosti partnera na korporativní webové stránky Sítě lékařských středisek „Rа-Kurz
 • Poskytnutí úplného balíčku reklamních materiálů, které jsou k dispozici v době dodávky
 • Léčebně-diagnostický software „Ra-Kurz“
 • Léčebně-diagnostický software „Ra-Kurz-N“
 • Údržbu počítačového programu
 • Přístroj na kvantovou terapii
 • Přístroj pro KVČ-terapii
 • Přístroj pro TES-terapii
 • Inteligentní váhy s tělesným analyzátorem 
 • Lékařský kaliper
 • Montáž přístroje při dodání specialistou společnosti „RA“ v místě partnera.
 • Profesionální školení specialistou společnosti „RA“ v místě partnera
 • Proškolení ke komerčnímu používání přístroje specialistou společnosti „RA“ v místě partnera.
 • Úplný balíček metodických materiálů, které jsou k dispozici v době dodávky

Cena přístroje „Ra-Kurz“

Je při plném rozsahu uvedené kompletace a údržby 73 500 $

Slevy až 20% v závislosti od způsobu platby

Pro prvního partnera ve státě - ekonomicky výhodná nabídka stát se zástupcem společnosti „RA“ na území státu s možností rychlé rentability lékařského střediska a trvalého přísunu dodatečného zisku