"Ra-Course" kommertspakkumine

 Ettevõte "RA"  tegeleb aktiivselt oma väljatöötamistega ning Venemaa ja SRÜ riikide intellektuaalse potentsiaali kaasamisega ja erinevates meditsiini valdkondades kaasaegsete kõige efektiivsemate haiguste ravimise ja profülaktika tehnoloogiate, üldise tervendamise, samuti psühho-emotsionaalsete seisundite diagnostika ja korrektsiooni tenholoogiate edasiviimisega .

 Erinevate sõltuvus- ja psühhosomaatiliste haiguste vormide diagnostika, ravimise ja profülaktika automatiseeritud aparaadi-arvuti kompleks "Ra-Course "  on ettevõtte "RA" kõige efektiivsem professionaalses plaanis ja kõige kõrgtulutoovam kommertslik toote.

Sõltuvuste kompleksne ravimeetod "Ra-Course" kujutab endast oluliselt laiendatud diagnostiliste ja ravimise võimaluste poolest Kompleksset alkoholi- ja nikotiinisõltuvuse ravimeetodit, mille põhjal seda loodi rohkem kui 10 aastat praktilist kasutamist ja teoreetilisi väljatöötamisi.

Meetod põhineb inimese füsioloogia fundamentaalsetel teooriatel, üldteraapial, psühhiaatrial, psühholoogial, psühhofüsioloogial, patofüsioloogial, endokrinoloogial, parimate kodumaisete ja välismaisete spetsialistide, nii klassikute kui ka kaasaegsete, tööde kaasamisega nendes valdkondades.

Meetodi teoreetiline kontseptsioon  võimaldab tuua ühise baasi kõikide sõltuvuste, seisundite ja haiguste teke ja arengu mehhanismide alla, mille ravimeetod "Ra-Course " tõhusalt kasutakse.

Antud meetodi erakordset professionaalset efektiivsust põhjustab ravimõjude optimaalse kombinatsiooni kasutamine kaasamisega:

 • Kaasaegse meditsiini ja selle ratsionaalsemate meetodite uusimate tehnoloogiate.
 • Inimorganismile tuhandete aastatega kontrollitud mõjuviiside
 • Homöopaatia  -peeneima mõjuga kõikidele sügavaimatele struktuuritasanditele meditsiin.
 • Kaasaegse psühhiaatria, endokrinoloogia ja teraapia kõige ratsionaalsemate meetodite
 • Inimorganismi füsioloogia valdkonnas viimaste avastuste.

 Lisaks kõrgeimale professionaalsele efektiivsusele, mis võimaldab saavutada stabiilset efekti patsientidel, kes on korduvalt edutult ravinud teiste meetoditega, meetod "Ra-Course" on väga kõrgtulutoov kommertstoode, mis võimaldab alustada tulutoovat meditsiinilist äri "nullist", isegi ettevõtjatel, kes ei oma meditsiinilist haridust, samuti kümneid kordi suurendada pöördumisi meditsiinikeskutesse ja palju kordi suurendada nende reitingut läbiviidava ravi kõrge efektiivsuse tulemusena.

 Meetod "Ra-kursus"  erineb põhimõtteliselt meditsiinis kõige levinumatest keemilise blokaadi, kodeerimise või programmeerimise meetoditest, samuti sõltuvuste psühhoterapeutilistest ravimeetoditest ja eeldab tööd patsiendiga spetsiaalselt valitud arvutiuuringu tulemusena allopaatilise ja homöopaatilise ravi, kvandiravi, TES-teraapia, mõistuspärase psühhoteraapia, TES-ravi, refleksoloogia ja laserpunktuuri määratud kombinatsiooni skeemide kasutamisega.

 Meetodit "Ra-Course" kasutatakse järgmiste sõltuvus- ja haigusvormide korral

Arvutiprogramm

 Ravi-diagnostiline arvutiprogramm on kompleksi üks peamistest komponentidest ja võimaldab arstil teha tööd, kes isegi ei ole tuttav homöopaatia ja refleksoteraapiaga ja teiste mõju meetoditega, mida kasutatakse meetodis. Programm on ettenähtud sõltuvuste (haiguste) süvendatud diagnostikaks ja üksikasjalike terapeutilise toimega skeemide väljatöötamiseks ja tööks patsiendiga tervikuna, samuti sõltuvuste ja haiguste profülaktika skeemide jaoks. Ravi-diagnostilisse programmi on kaasatud üle 40 psühholoogilist testi ja objektiivse uuringu metoodikat, mis võimaldab tagada väljatöötatud raviskeemide kõrge objektiivsuse ja efektiivsuse.

Programm teostab

 • Sõltuvuse taseme hinnangut
 • Patsiendi psühhosomaatilise konstitutsiooni hinnangut
 • Tema temperamendi, intellekti, psüühilise, emotsionaalse seisundi ning paljude muude tegurite hinnangut, mis on vajalikud õigeks diagnostikaks ja ravimõju skeemi väljatöötamiseks.
 • Selle põhjal ja võttes arvesse sugu, vanuse, veregrupi ja kaasuvaid haigusi, individuaalse mõjuskeemi koostamine seanside üldarvu, soovitatud ravi kestuse ja kabinetis jälgimise märkimisega.
 • Homöopaatiliste preparaatide individuaalne valik
 • BAP (bioloogiliselt aktiivsete punktide) mõju retseptuuri individuaalne valik
 • Ravimõju tüüpide individuaalne väljavalimine - kvandi-, KHF, TES-teraapia, elektripunktuur, homöopaatia.
 • Ravil patsientide üldarvu arvelevõtmine
 • Moodustab patsientide kaarte, samuti ka üldist kartoteeki
 • Täidab registratuuri funktsioone
 • Sisaldab tööks kõiki vajalikke teatmikke, atlaseid, illustratsioone.

 Programmil on olemas ka andmebaas, mis säilitab informatsiooni iga patsienti kohta, kes on läbinud ravi kabinetis. Mis:

 • Teeb kindlaks statistilise informatsiooni automaatilise kogumise võimaluse
 • Suurendab arsti töö operatiivsust patsiendiga
 • Aitab uurimistööde läbiviimisel.

 Töö partnerluses ettevõttega "RA" näeb ette pidevat arvutitarkvara uuendamist mitte harvem kui üks kord 12 kuu jooksul diagnostika meetodite ja raviskeemide täiustamise ja süvendamise ning pakutavate meditsiiniteenuste nimekirja laiendamise eesmärgiga. Uuendatud versioonide tarnimine - franchise-paketi raames

Diagnostika meetodid-

Meetodis "Ra-Course" kasutatakse rohkem kui 40 diagnostikameetodikat, mille iga lühike kirjeldus on kajastatud vastavas veebilehe lahtris

Ravitoime meetodid

Meetod "Ra-Course" kasutab järgmisi ravimõjude liike, mille iga lühike kirjeldus on vastavas veebilehe lahtris

 1. Homöopaatiline ravi
 2. TES-ravi
 3. Kvanditeraapia
 4. ESS-ravi
 5. Refleksoteraapia

Antud meetodeid kasutatakse teatud maksimaalselt efektiivses individuaalselt valitud kombinatsioonis skeemide järgi, mis on väljatöödatud arvuti diagnostiliste meetodikate kasutamise tulemusena.

Kompleksi komplektatsioon ja hooldus.

Automatiseeritud aparaat- arvutikompleksi maksumuse moodustavad:

 • Leping autoriõiguse (patendi) kasutamise kohta partneri regiooni territooriumil
 • Patendi registreerimist partneri regiooni territooriumil
 • Arvutiprogrammi tõlget partneri regiooni riigikeelde
 • Õigust kasutada "Ra-Course" kaubamärki
 • Töötamiseks "Ra-Course "meetodil oma regioonis partneri ainuõiguste tarnelepingu lisa Regiooni territoorium lepitakse kokku
 • Litsents arvutiprogrammi "Ra-Course" kasutamiseks
 • Partneri riigis esinduse leping
 • Partneri veebilehe loomine korporatiivsel kodulehel "RA", võttes arvesse partneri soove ja tema kontakte
 • Partneri ettevõtte veebilehe loomine
 • Partneri ettevõtte olemasolu Ra-Course Meditsiiniliste keskuste võrgu korporatiivsel veebilehel.
 • Reklaammaterjalide täispaketi andmine, mis on olemas tarnehetkel
 • Ravi-diagnostiline arvutiprogramm "Ra-Course"
 • Ravi-diagnostiline arvutiprogramm "Ra-Course-N"
 • Arvutiprogrammide hooldus
 • Kvantteraapia seade
 • ESS-ravi seade
 • TES-teraapia seade
 • Intellektuaalsed põrandakaalud 
 • Meditsiiniline kaliper
 • Kompleksi monteerimine tarne asjaolu alusel RA ettevõtte spetsialisti väljasõiduga partneri territooriumile.
 • Kutsealane koolitus RA ettevõtte spetsialisti väljasõiduga partneri territooriumile.
 • Kompleksi ärilise kasutamise koolitus RA ettevõtte spetsialisti väljasõiduga partneri territooriumile.
 • Metoodiliste materjalide täispakett, mida on olemas tarnehetkel

Kompleksi "Ra-Course" maksumus

Täismahus nimetatud komplektatsioon ja hooldus moodustab 73 500 $

Allahindlused kuni 20% sõltuvalt maksevormist

Esimesele partnerile riigis - majanduslikult soodne pakkumine olla ettevõtte RA esindaja riigi territooriumil meditsiinilise keskuse kiire tasuvuse võimalusega ja tähtajatu lisakasumi saamisega.