Modern medical technologies COMPANY RA
+7(812)309-76-37
+7-963-433-46-09
+7-912-823-55-43
E-mail: ra@rasng.ru
Skype: rasng.ru

"Ra-Kurss" komerciālais piedāvājums

MŪSDIENU MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJAS

KOMPĀNIJA RA

Kompānija „RA” aktīvi gatavo pašu izstrādnes, piesaista Krievijas un NVS valstu intelektuālo potenciālu un virza dažādu medicīnas nozaru mūsdienīgākās un efektīvākās ārstēšanas un profilakses tehnoloģijas, vispārējās atveseļošanās tehnoloģijas, kā arī psihoemocionālo stāvokļu diagnostikas un korekcijas tehnoloģijas.

Dažādu atkarības formu un psihosomatisku saslimšanu diagnostikas, ārstēšanas un profilakses automatizētais aparatūras un programmatūras sistēmas komplekss „Ra-Kurss” profesionālā ziņā ir visefektīvākais un visrentablākais kompānijas „RA” komercprodukts.

Atkarību ārstēšanas kompleksā metode „Ra-Kurss” ir diagnostikas un ārstniecības iespēju ziņā būtiski paplašināta Kompleksā alkohola un nikotīna atkarību ārstēšanas metode, uz kuras bāzes tā tika izstrādāta vairāk kā 10 gadu ilgā praktiskas pielietošanas un teorētisku izstrādņu periodā.

Metode balstās uz fundamentālām cilvēka fizioloģijas, vispārējās terapijas, psihiatrijas, psiholoģijas, psihofizioloģijas, patofizioloģijas, endokrinoloģijas teorijām, piesaistot labāko tēvzemes un aizrobežu klasiķu un mūsdienu speciālistu darbus šajās nozarēs.

Metodes teorētiskā koncepcija ļauj izveidot vienotu bāzi visiem atkarību, stāvokļu un saslimšanu mehānismiem, kuru ārstēšanā efektīvi tiek izmantota „Ra-Kurss” metode.

Metodes izcilo profesionālo efektivitāti nosaka optimāls terapeitisko iedarbību apvienojums, piesaistot:

  1. Mūsdienu medicīnas jaunākās tehnoloģijas un racionālākās metodes.
  2. Tūkstošgadēs pārbaudītus iedarbības paņēmienus uz cilvēka organismu.
  3. Homeopātiju – medicīnu, kas ārkārtīgi delikāti iedarbojas uz visdziļākajiem struktūrlīmeņiem.
  4. Mūsdienu psihiatrijas, endokrinoloģijas un terapijas racionālākās metodes.
  5. Jaunākos atklājumus cilvēka organisma fizioloģijā.

Līdzās izcilai profesionālai efektivitātei, kas ļauj sasniegt stabilu efektu pacientiem, kuri daudzkārt nesekmīgi ārstēti citām metodēm, metode „Ra-Kurss” ir augsti rentabls komerciāls produkts, kas ļauj uzsākt ienesīgu medicīnas biznesu „no nulles” pat tiem uzņēmējiem, kuriem nav medicīniskās izglītības, kā arī realizējamās ārstniecības efektivitātes rezultātā desmitkārtīgi palielināt darbojošos medicīnas centru apgrozību un daudzkārtīgi celt to reitingu.

Metode „Ra-Kurss principiāli atšķiras no medicīnā izplatītajām ķīmiskās blokādes, kodēšanas vai programmēšanas metodēm, kā arī no atkarību ārstēšanas psihoterapeitiskajām metodēm, un piedāvā strādāt ar pacientu, izmantojot datorizmeklēšanas rezultātā speciāli izraudzītas noteiktas alopātiskās un homeopātiskās ārstēšanas, kvantu terapijas, augstfrekvences terapijas, racionālās psihoterapijas, TES terapijas, refleksoterapijas un lāzerpunktūras kombinācijas shēmas.

Metodi „Ra-Kurss” izmanto sekojošu atkarības formu un saslimšanu ārstēšanā

Datorprogramma

Terapeitiski diagnostiskā datorprogramma ir viena no kompleksa pamatsastāvdaļām, tā ļauj strādāt ārstam, kurš pat nepārzina homeopātiju un refleksoterapiju un citas metodē izmantojamās iedarbības metodes. Programma paredzēta atkarību (saslimšanu) padziļinātai diagnosticēšanai, detalizētu terapeitiskās iedarbības shēmu, atkarību un saslimšanu profilakses shēmu izstrādei, kā arī darbam ar pacientiem kopumā. Terapeitiski diagnostiskajā programmā iekļauti vairāk kā 40 psiholoģiski testi un objektīvas izmeklēšanas metodikas, kas ļauj nodrošināt izstrādāto terapeitisko shēmu augstu objektivitāti un efektivitāti

Programma veic:

Programmā ietilpst arī datubāze, kurā glabājas informācija par katru pacientu, kas ārstējies kabinetā. Tas:

Darbs partnerībā ar kompāniju „RA” paredz pastāvīgu datorprogrammas modernizēšanu ne retāk kā reizi 12 mēnešos, ar mērķi pilnveidot un padziļināt diagnostikas metodes un ārstniecības shēmas un sniedzamo medicīnisko pakalpojumu saraksta paplašināšanu. Modernizēto versiju piegādefranšīzes paketes ietvaros

Diagnostikas metodes

„Ra-Kurss” metodē izmanto vairāk kā 40 diagnostikas metodes, katras īss apraksts atrodams atbilstošā vietnes sadaļā

Terapeitiskās iedarbības metodes

„Ra-Kurss” metode izmanto sekojošus terapeitiskās iedarbības veidus, kuru apraksti atrodami atbilstošā vietnes sadaļā

  1. Homeopātiskā terapija
  2. TES terapija
  3. Kvantu terapija
  4. Augstfrekvences terapija
  5. Refleksoterapija

Šīs metodes izmanto noteiktā, maksimāli efektīvā individuāli izraudzītā kombinācijā atbilstoši shēmām, kas izstrādātas datordiagnostikas metodiku pielietošanas rezultātā.

Kompleksa komplektēšana un apkalpošana.

Automatizētā aparatūras un programmatūras sistēmas kompleksa izmaksas veido:

Kompleksa „Ra-Kurss” vērtība

Norādītā komplektācija un apkalpošana pilnā apjomā izmaksā 73 500$

Atlaides līdz 20% atkarībā no samaksas formas

Pirmajam partnerim valstī – ekonomiski izdevīgs piedāvājums kļūt par kompānijas RA pārstāvi valsts teritorijā ar iespējami ātru medicīnas centra atmaksāšanos un beztermiņa papildus peļņas ieguvi

+7(812)309-76-37, +7-963-433-46-09, +7-912-823-55-43
создание сайта Киров, раскрутка сайта Киров
Copyright ООО "RA" 2012-2015, All rights reserved
A network of medical centers Ra-Course