Oferta komercyjna "Ra-Kurs"

Firma „RA” aktywnie dokonuje własnych opracowań oraz angażuje możliwości intelektualne Rosji i krajów WNP, promuje nowoczesne najbardziej skuteczne technologii leczenia i profilaktyki zachorowań w różnych dziedzinach medycyny, technologii ogólnego uzdrawiania, oraz diagnostyki i korekcji stanów psycho-emocjonalnych.

Zautomatyzowany sprzętowo-komputerowy kompleks diagnostyki, leczenia i profilaktyki różnych form uzależnień i zachorowań psychosomatycznych „Ra-Kurs” jest najbardziej skutecznym w aspekcie fachowym i najbardziej rentownym produktem komercyjnym firmy „RA”

Kompleksowa metoda leczenia uzależnień „Ra-Kurs” jest znacznie poszerzoną w zakresie możliwości diagnostycznych i leczniczych Kompleksową metodą leczenia uzależnienia alkoholowego i nikotynowego, na podstawie której tworzono ją w ciągu ponad 10 lat praktycznego stosowania i opracowań teoretycznych.

Metoda jest oparta na podstawowych teoriach fizjologii człowieka, terapii ogólnej, psychiatrii, psychologii, psychofizjologii, patofizjologii, endokrynologii z zaangażowaniem prac najlepszych krajowych oraz zagranicznych specjalistów w tych dziedzinach, zarówno klasyków, jak i współczesnych.

Teoretyczna koncepcja metody pozwala utworzyć jednolitą podstawę pod mechanizmy powstawania i rozwoju wszystkich uzależnień, stanów i zachorowań, w leczeniu których jest skutecznie stosowana metoda „Ra-Kurs”.

Wyjątkowa fachowa skuteczność danej metody warunkuje zastosowanie optymalnego połączenia oddziaływań leczniczych z zastosowaniem:

 1. Najnowszych technologii współczesnej medycyny i jej najbardziej racjonalnych metod.
 2. Sprawdzonych w ciągu tysiącleci  sposobów oddziaływania na organizm człowieka
 3. Homeopatii – medycyny delikatnego oddziaływania na struktury na najgłębszych poziomach.
 4. Najbardziej racjonalnych metod współczesnej psychiatrii, endokrynologii i terapii.
 5. Najnowszych odkryć w dziedzinie fizjologii organizmu człowieka.

Oprócz wyjątkowej fachowej skuteczności która pozwala osiągnąć stabilny efekt u pacjentów wielokrotnie bezskutecznie leczonych za pomocą innych metod, metoda „Ra-Kurs” jest wysoko rentownym produktem komercyjnym. Dzięki temu nawet przedsiębiorca nie mający wykształcenia medycznego może zacząć dochodowy biznes medyczny od podstaw oraz w kilkanaście razy zwiększyć ilość wizyt do działających centrów medycznych i wielokrotnie zwiększyć ich notowania, w wyniku wysokiej skuteczności leczenia.

Metoda „Ra-Kurs” zasadniczo różni się od najbardziej rozpowszechnionych w medycynie metod blokady chemicznej, kodowania lub programowania, oraz od psychoterapeutycznych metod leczenia uzależnień i proponuje pracę z pacjentem z zastosowaniem specjalnie dobranych w wyniku komputerowego badania schematów alopatycznego i homeopatycznego leczenia, terapii kwantowej, terapii skrajnie wysokiej częstotliwości (NWC), psychoterapii rozsądkowej, przezczaszkowej stymulacji elektrycznej, terapii refleksowej akupunktury laserowej w określonym połączeniu.

Metoda „Ra-Kurs” stosuje się w leczeniu następujących form uzależnień i zachorowań

Program komputerowy

Komputerowy program leczniczo-diagnostyczny jest jedną z podstawowych elementów kompleksu i pozwala pracować lekarzowi, który nawet nie zna homeopatii, terapii refleksowej oraz innych metod oddziaływania, stosowanymi w metodzie. Program jest przeznaczony do pognębionej diagnostyki uzależnień (zachorowań) oraz opracowania dokładnych schematów oddziaływania leczniczego i pracy z pacjentem ogólnie, oraz schematów profilaktyki uzależnień i zachorowań. W programie leczniczo-diagnostycznej zastosowano ponad 40 testów psychologicznych metodą obiektywnego badania, pozwala to zapewnić wysoką obiektywność i skuteczność opracowanych schematów lekarskich.

Funkcje programu

 • Ocena stopnia uzależnienia
 • Ocena konstytucji psychosomatycznej pacjenta
 • Ocena jego temperamentu, intelektu, stanu psychicznego i emocjonalnego, oraz wielu innych czynników, niezbędnych do prawidłowej diagnostyki i opracowania schematu oddziaływania leczniczego.
 • Na tej podstawie oraz z uwzględnieniem płci, wieku, grupy krwi oraz zachorowań towarzyszących ustalenie indywidualnego schematu oddziaływania z podaniem ogólnej ilości sensów, zalecanej długości leczenia i obserwacji w gabinecie.
 • Indywidualny dobór preparatów homeopatycznych
 • Indywidualny dobór receptur oddziaływania na punkty biologicznie aktywnych
 • Indywidualny dobór rodzajów oddziaływania leczniczego – terapia kwantowa, terapii skrajnie wysokiej częstotliwości (NWC), przezczaszkowa stymulacja elektryczna, elektroakupunktura, homeoterapia.
 • Ewidencja ogólnej ilości pacjentów
 • Stwarza karty ewidencyjne pacjentów, oraz ogólną kartotekę
 • Wykonuje funkcje rejestracji
 • Zawiera wszystkie niezbędne do pracy poradniki, atlasy, ilustracje.

Program również posiada bazę danych, w której przechowuje się informacja o każdym pacjencie, którego leczono w gabinecie. Dzięki temu:

 • Określa się możliwość automatycznego zbierania informacji statystycznych
 • Zwiększa się sprawność pracy lekarza z pacjentem
 • Ułatwienie prowadzenia prac badawczych.

Praca w partnerstwie z firmą „RA” przewiduje ciągle odnowienie programu komputerowego nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy w celu doskonalenia i pogłębienia metod diagnostyki i schematów leczenia oraz poszerzenia listy świadczonych usług medycznych. Dostawa odnowionych wersji – w ramach pakietu franchisingowego

Metody diagnostyki

W metodzie „Ra-Kurs” stosuje się ponad 40 metod diagnostycznych krótki opis każdej z których jest podany w odpowiednim rozdziale strony internetowej

Metody oddziaływania leczniczego

W metodzie „Ra-Kurs” używane są następujące rodzaje oddziaływań leczniczych, każde z których jest opisane w odpowiednim rozdziale strony internetowej

 1. Terapia homeopatyczna
 2. Mikrofalowa rezonansowa terapia
 3. Terapia kwantowa
 4. Terapia skrajnie wysokiej częstotliwości (NWC)
 5. Terapia refleksowa

Powyższe metody są wykorzystywane w ustalonym maksymalnie skutecznym indywidualnie dobranym połączeniu według schematów ustalonych w wyniku zastosowania komputerowych metod diagnostycznych.

Kompletacja i obsługa kompleksu

Koszt zautomatyzowanego sprzętowo-komputerowy kompleksu diagnostyki składa się z następujących elementów:

 • Umowa o korzystaniu z prawa autorskiego (patentu) na terenie regionu partnera
 • Rejestracja patentu na terenie państwa partnera
 • Tłumaczenie programu komputerowego na język państwowy regionu pracy partnera
 • Prawo wykorzystania marki „Ra-Kurs”
 • Załącznik do umowy o dostawę o prawach wyłączności partnera na pracę metodą „Ra-Kurs” w swoim regionie. Teren regionu do negocjacji
 • Licencja na korzystanie z programu komputerowego „Ra-Kurs”
 • Umowa o przedstawicielstwie w państwie partnera
 • Budowa strony partnera na stronie internetowej „RA” z uwzględnieniem życzeń partnera i jego kontaktów
 • Budowa strony internetowej firmy partnera
 • Obecność firmy partnera na stronie korporacyjnej Sieć centrów medycznych Ra-Kurs
 • Udostępnienie całego zestawu materiałów reklamowych istniejących w momencie dostawy
 • Leczniczo-diagnostyczny program komputerowy „Ra-Kurs”
 • Leczniczo-diagnostyczny program komputerowy „Ra-Kurs-N”
 • Obsługa programu komputerowego
 • Sprzęt do terapii kwantowej
 • Aparat do terapii skrajnie wysokiej częstotliwości (NWC)
 • Aparat do mikrofalowej rezonansowej terapii
 • Intelektualna waga podłogowa lekarska 
 • Klaper medyczny
 • Montaż kompleksu po dostawie z wyjazdem specjalisty firmy RA do siedziby partnera.
 • Szkolenie zawodowe z wyjazdem specjalisty firmy RA do siedziby partnera.
 • Szkolenie w zakresie wykorzystania komercyjnego kompleksu z wyjazdem specjalisty firmy RA do siedziby partnera.
 • Pełny zestaw materiałów metodycznych istniejących na moment dostawy

Koszt kompleksu „Ra-Kurs”

w pełnym zakresie wskazanego kompletu oraz obsługi wynosi 73 500 $

Zniżki do 20% w zależności od sposobu opłaty
Pierwszy partner w państwie dostaje ekonomicznie korzystną propozycję zostania przedstawicielem firmy RA na terenie państwa z możliwością szybkiej opłacalności centrum medycznego oraz bezterminowym osiąganiem dodatkowego zysku