Modern medical technologies COMPANY RA
+7(812)309-76-37
+7-963-433-46-09
+7-912-823-55-43
E-mail: ra@rasng.ru
Skype: rasng.ru

Комерцијална понуда "Ра-Курс"

Компанија „РА“ се активно бави сопственим пројектима и рривлачењем интелектуалног потенцијала Русије и држава ЗНД и унапређивањем савремених најефикаснијих технологија лечења и превенције болести у различитим областима медицине, технологије општег оздрављења, као и дијагностиком и корекцијом психо-емоционалних стања.

Аутоматизован апаратно-компјутерски комплекс дијагностике, лечења и превенције различитих облика зависности и психосоматских болести „Ра-Курс“ представља најефикаснији и најрентабилнији комерцијални производ компаније „РА“ на професионалном и стручном плану.

Комплексна метода лечења болести зависности „Ра-Курс“ заправо представља знатно проширени поступак дијагностичких могућности и могућности лечења.То је Комплексна метода лечења зависности од алкохола и никотина, која је стварана током више од 10 година на бази практичне примене и теоријских пројеката.

Метода се заснива на фундаменталним теоријама физиологије човековог организма, опште терапије, психијатрије, психологије, психофизиологије, патофизиологије, ендокринологије, са применом радова најбољих домаћих и иностраних стручњака и специјалиста у наведеним областима, како класика тако и савременика.

Теоретска концепција методе омогућава да се јединствена база подведе под механизме настајања и развоја свих зависности, стања и обољења, у чијем се лечењу метода „Ра-Курс“ ефикасно примењује.

Изузетна професионална и стручна ефикасност ове методе условљава употребу оптималних комбинација лековитих деловања уз примену.

  1. Најновијих технологија савремене медицине и њених најрационалнијих метода.
  2. Хиљадама година провераваних поступака деловања на човечији организам.
  3. Хомеопатије – најтананије деловање медицине на најдубље структурне нивое.
  4. Најрационалнијих метода савремене психијатрије, ендокринологије и терапије.
  5. Најновијих открића у области физиологије човечијег организма.

Осим највише професионалне ефикасности која омогућава постизање стабилног ефекта код пацијената који су се безуспешно лечили другим медицинским методама, метода „Ра-Курс“ представља високо рентабилни комерцијални производ који омогућава да се започне профитабилан медицински бизнис „од нуле“ чак и предузетницима без медицинског образовања, као и вишеструко повећање промета медицинских центара и њиховог рејтинга, захваљујући високој ефикасности лечења.

Метода „Ра-Курс“ се принципијелно разликује од метода хемијске блокаде које се користе у медицини, кодирања или програмирања, као и од психотерапијских метода лечења болести зависности, и претпоставља рад са пацијентом уз употребу алопатских и хомеопатских шема лечења, квантне терапије, одабраних као резултат компјутерских претрага, терапије изузетно високих фреквенција, рационалне психотерапије, електричне стимулације мозга, рефлексотерапије и ласерске пунктуре у одговарајућој комбинацији.

Метода „Ра-Курс“ се примењује код лечења следећих облика зависности и обољења

Компјутерски програм

Медицинско-дијагностички компјутерски програм представља једну од главних компоненти комплекса и омогућава рад и лекару који није упознат са хомеопатијом и рефлексотерапијом и другим методама деловања које се користе у методи.Програм је предвиђен за продубљену дијагностику зависности (обољења) и израду детаљних шема медицинског деловања и за рад са пацијентом у целини, као и шема превенције од зависности и обољевања.У медицинско-дијагностичком програму активирано је преко 40 психолошких тестова и методика за објективне претраге, што даје могућност да се обезбеди висока објектиност и ефикасност разрађених медицинских шема.

Програм омогућава.

Програм такође садржи базу података у којој се чувају информације о сваком пацијенту који је прошао лечење у ординацији.Тиме је омогућено:

Рад у партнерству са компанијом „РА“подразумева непрекидно обнављање компјутерског програма најмање једном у 12 месеци у циљу усавршавања и продубљивања метода дијагностике и шема лечења и проширења списка медицинских услуга које се пружају.Достављање обновљених верзија у оквиру франшизног пакета

Методе дијагностике

У методи „Ра-Курс“ користи се преко 40 дијагностичких методика.Кратак опис сваке методике даје се у одговарајућем разделу сајта

Методе медицинског третмана

Метода „Ра-Курс“ користи следеће врсте медицинских третмана.Кратак опис сваке методе дат је у одговарајућем разделу сајта.

  1. Хомеопатска терапија
  2. Електрична стимулација мозга
  3. Квантна терапија
  4. Терапије изузетно високих фреквенција
  5. Рефлексотерапија

Ове методе користе се у одговарајућој, максимално ефикасној индивидуално одабраној комбинацији, по шемама које су разрађене уз примену компјутерских дијагностичких методика.

Комплетирање и сервисирање комплекса

У састав аутоматизованог апаратно-компјутерског комплекса улазе.

Сена комплеса „Ра-Курс“

Цена наведеног комплекса и одржавања износи 73.500 $

Попуст до 20% у зависности од начина плаћања

Првом партнеру у држави – економски најповољнија понуда да буде заступник компаније РА на територији државе уз могућност брзог отплаћивања медицинског центра са трајним остваривањем додатног профита

+7(812)309-76-37, +7-963-433-46-09, +7-912-823-55-43
создание сайта Киров, раскрутка сайта Киров
Copyright ООО "RA" 2012-2015, All rights reserved
A network of medical centers Ra-Course