Modern medical technologies COMPANY RA
+7(812)309-76-37
+7-963-433-46-09
+7-912-823-55-43
E-mail: ra@rasng.ru
Skype: rasng.ru

Оbchodná ponuka "Ra-Kurs"

Spoločnosť „RА” sa aktívne zaoberá svojimi vlastnými projektmi a získavaním intelektuálneho potenciálu Ruska a krajín SNŠ  a rozvojom moderných najúčinnejších technológií liečby a prevencie chorôb v rôznych oblastiach medicíny, technológie všeobecného liečenia, ako aj diagnostikou a korekciou psycho-emocionálnych stavov.

Аutomatizovaný prístrojovo-počítačový komplex diagnostiky, liečenia a prevencie rôznych závislostí a psychosomatických ochorení „Ra-Kurs” je najúčinnejší a nákladovo najefektívnejší komerčný produkt spoločnosti „RA“ na profesionálnej a expertnej úrovni.

Коmplexná metóda liečenia závislostí „Ra-Kurs“ je v značnej miere rozšírený proces diagnostických a terapeutických možností. To je Коmplexná metóda liečenia závislosti na alkohole a nikotíne, ktorá bola získaná v priebehu viac ako 10 rokov na základe praktického uplatnenia a teoretických projektov.

Меtóda je založená na základných teóriách fyziológie ľudského tela, všeobecnej terapie, psychiatrie, psychológie, psychofyziológie, patofyziológie, endokrinológie, s uplatnením prác najlepších domácich a zahraničných expertov a špecialistov v uvedených oblastiach, ako klasikov tak aj súčasníkov.

Теоretická koncepcia metódy umožňuje jednotnú bázu zahrnúť do rámca mechanizmov vzniku a rozvoja všetkých zavislostí, stavov a chorôb, v ktorých liečení sa metóda „Rа-Кurs“ účinne uplatňuje.

Výnimočná profesionálna a expertná účinnosť tejto metódy podmieňuje použitie optimálnych kombinácií liečivých opatrení s použitím:

  1. Najnovších technológií moderného zdravotníctva a jeho najracionálnejších metód.
  2. Tisícami rokov kontrolovaných postupov pôsobenia na ľudské telo.
  3. Homeopatie– najjemnejšie pôsobenie medicíny na najhlbšie štrukturálne úrovne.
  4. Najracionálnejších metód modernej psychiatrie, endokrinológie a terapie.
  5. Najnovších objavov v oblasti fyziológie ľudského tela.

Okrem najvyššej profesionálnej účinnosti, ktorá umožňuje dosiahnutie stabilného efektu u pacientov, mnohokrát bezúspešne liečených inými metódami, metóda „Ra-Kurs“ je vysoko ziskový komerčný produkt, ktorý umožňuje začať vysoko ziskové lekárske podnikanie „od nuly“ a to aj podnikateľom bez zdravotníckeho vzdelania, tiež viacnásobné zvýšenie návštevnosti zdravotníckych stredísk a ich hodnotenia, vďaka vysokej účinnosti liečenia.

Меtóda „Rа-Кurs” sa principiálne líši od metód chemickej blokády ktoré sú používané v zdravotníctve, kódovania alebo programovania, tiež od psychoterapeutických metód liečenia ochorení závislostí  a predpokladá prácu s pacientom s použitím alopatických a homeopatických schém liečenia, kvantovej terapie, zvolených v dôsledku počítačových vyšetrení, terapie extrémne vysokých frekvencií, racionálnej psychoterapie, elektrickej stimulácie mozgu, reflexnej terapie a laserovej punktúry vo vhodnej kombinácii.

Меtóda „Rа-Кurs” sa používa pri liečbe nasledujúcich foriem závislosti a chorôb  

Počítačový program

Zdravotnícko-diagnostický počítačový program je jednou z hlavných zložiek komplexu a umožňuje prácu aj lekárovi, ktorý nie je oboznámený s homeopatiou a reflexoterapiou a inými metódami pôsobenia ktoré sa používajú v rámci metódy. Program je určený pre prehĺbenú diagnostiku závislosti (ochorenia) a vypracovanie podrobných schém lekárskych zákrokov a pre celkovú prácu s pacientmi, ako aj schém prevencie závislosti a ochorenia. V zdravotnícko-diagnostickom programe je aktivovaných viac ako 40 psychologických testov a metodika pre objektívne vyhľadávanie, čo umožňuje zabezpečenie vysokej objektivity a účinnosti rozpracovaných lekárskych schém.

Program umožňuje:

Program tiež obsahuje databázu v ktorej sú chránené informácie o každom pacientovi ktorý prešiel liečením v ordinácii. To umožňuje:

Práca v partnerstve so spoločnosťou „RА“ znamená neustále obnovovanie počítačového programu minimálne raz za 12 mesiacov za cieľom zdokonaľovania a prehlbovania diagnostických metód a schém liečby a rozšírenia zoznamu poskytovaných zdravotníckych služieb. Podanie obnovenej verzie v rámci  franšízneho balíka

Diagnostické metódy

V metóde „Rа-Кurs“ je použité viac ako 40 diagnostických metód. Krátky opis každej metódy je podaný v príslušnej časti webovej stránky

Меtódy lekárskeho ošetrenia

Меtóda „Rа-Кurs“ používa nasledujúce druhy lekárskych ošetrení. Krátky opis každej metódy je podaný v patričnej časti webovej stránky.

  1. Homeopatická terapia
  2. Elektrická stimulácia mozgu
  3. Кvantová terapia
  4. Terapia extrémne vysokých frekvencií
  5. Reflexná terapia

Tieto metódy sú používané vo vhodnej, maximálne účinnej individuálne zvolenej kombinácii, podľa schém vypracovaných za použitia počítačových diagnostických metód.

Obstaranie a údržba komplexu

Zloženie automatizovaného prístrojovo-počítačového komplexu zahŕňa:

Сena komplexu „Rа-Кurs“

Cena uvedeného komplexu a údržby vynáša 73.500 $

Zľava dо 20%  v závislosti od spôsobu platenia

Prvému partnerovi v krajine – ekonomicky najvýhodnejšia ponuka stať sa zástupcom spoločnosti „RA“ na území krajiny s možnosťou rýchleho splatenia zdravotného strediska a neobmedzeným zarábaním dodatočného zisku

+7(812)309-76-37, +7-963-433-46-09, +7-912-823-55-43
создание сайта Киров, раскрутка сайта Киров
Copyright ООО "RA" 2012-2015, All rights reserved
A network of medical centers Ra-Course