Комерційна пропозиція «Ра-Курс»

Компанія «РА» активно займається власними розробками і
залученням інтелектуального потенціалу Росії та держав СНД і просуванням сучасних найбільш ефективних технологій лікування і профілактики захворювань в різних галузях медицини, технологій загального оздоровлення, а також діагностики і корекції психоемоційних станів.

Автоматизований апаратно-комп'ютерний комплекс діагностики, лікування і профілактики різних форм залежностей і психосоматичних захворювань «Ра-Курс» є найефективнішим у професійному плані і найбільш високорентабельним комерційним продуктом компанії «РА»

Комплексний метод лікування залежностей «Ра-Курс» являє собою значно розширений за діагностичними і лікувальними можливостями Комплексний метод лікування алкогольної і нікотинової залежностей, на осні якого він створювався протягом більш ніж 10 років практичного використання і теоретичних розробок.

Метод базується на фундаментальних теоріях фізіології людини, загальної терапії, психіатрії, психології, психофізіології, патофізіології, ендокринології із залученням праць кращих вітчизняних і зарубіжних фахівців у цих галузях, як класиків, так і сучасників.

Теоретична концепція методу дозволяє підвести єдину базу під механізми виникнення і розвитку всіх залежностей, станів і захворювань, у лікуванні яких метод «Ра-Курс» ефективно використовується.

Виняткову професійну ефективність цього методу зумовлює використання оптимального поєднання лікувальних процедур із залученням:

 1. 1.Новітніх технологій сучасної медицини та її найбільш раціональних методів.
 2. Перевірених тисячоліттями способів впливу на організм людини.
 3. Гомеопатії – медицини найтоншого впливу на найбільш глибинних структурних рівнях.
 4. Найбільш раціональних методів сучасної психіатрії, ендокринології та терапії.
 5. Останніх відкриттів в області фізіології людського організму.

Крім найвищої професійної ефективності, що дозволяє досягти стабільного ефекту у пацієнтів, які багаторазово безуспішно лікувалися іншими методами, метод «Ра-Курс» є високорентабельним комерційним продуктом, що дозволяє почати прибутковий медичний бізнес «з нуля» навіть підприємцям, які не мають медичної освіти, а також в десятки разів збільшити звертання у працюючі медичні центри і в багато разів підвищує їх рейтинг, як результат високої ефективності проведеного лікування.

Метод «Ра-Курс» принципово відрізняється від найпоширеніших в медицині методів хімічної блокади, кодування або програмування, а так само від психотерапевтичних методів лікування залежностей і передбачає роботу з пацієнтом з використанням спеціально підібраних в результаті комп'ютерного обстеження схем алопатичного і гомеопатичного лікування, квантової терапії, КВЧ-терапії, розумової психотерапії, ТЕС-терапії, рефлексотерапії і лазеропунктури в певному поєднанні.

Метод «Ра-Курс» застосовується при лікуванні наступних форм залежностей і захворювань:

Комп'ютерна програма

Лікувально-діагностична комп'ютерна програма є однією з основних складових комплексу і дозволяє вести роботу лікарю, навіть не знайомому з гомеопатією і рефлексотерапією та іншими методами впливу, що використовуються у методі. Програма призначена для поглибленої діагностики залежностей (захворювань) і розробки докладних схем лікувального впливу і роботи з пацієнтом в цілому, а також схем профілактики залежностей і захворювань. У лікувально-діагностичній програмі задіяні більш ніж 40 психологічних тестів і методик об'єктивного обстеження , що дозволяє забезпечити високу об'єктивність і ефективність розроблених лікувальних схем.

Програма здійснює

 • Оцінку ступеня залежності
 • Оцінку психосоматичної конституції пацієнта
 • Оцінку його темпераменту, інтелекту, психічного, емоційного стану і багатьох інших факторів, необхідних для правильної діагностики та розробки схеми лікувального впливу.
 • На цій основі і з урахуванням статі, віку, групи крові і супутніх захворювань відбувається складання індивідуальної схеми впливу із зазначенням загальної кількості сеансів, рекомендованої тривалості лікування та спостереження в кабінеті.
 • Індивідуальний підбір гомеопатичних препаратів
 • Індивідуальний підбір рецептури БАТ (біологічно активних точок) впливу
 • Індивідуальний підбір видів лікувального впливу – квантова, КВЧ, ТЕС терапія, електропунктура, гомеотерапія.
 • Облік загальної кількості пролікованих пацієнтів
 • Формує картки пацієнтів, а також загальну картотеку
 • Виконує функції реєстратури
 • Містить усі необхідні для роботи довідники, атласи, ілюстрації.

Програма також має базу даних, що зберігає інформацію про кожного пацієнта, який пройшов лікування в кабінеті. Це:

 • Визначає можливість автоматичного збору статистичної інформації
 • Підвищує оперативність роботи лікаря з пацієнтом
 • Допомагає в проведенні дослідницьких робіт.

Робота в партнерстві з компанією «РА» передбачає постійне оновлення комп'ютерної програми, принаймні один раз впродовж 12 місяців з метою вдосконалення та поглиблення методів діагностики і схем лікування та розширення списку медичних послуг, що надаються. Поставка оновлених версій – в рамках франчайзингового пакета

Методи діагностики

У методі «Ра-Курс» використовується більш ніж 40 діагностичних методик, стислий опис кожної з яких відображений у відповідному розділі сайту

Методи лікувального впливу

Метод «Ра-Курс» використовує наступні види лікувальних впливів, опис кожного з яких відображено у відповідному розділі сайту

 1. Гомеопатична терапія
 2. ТЕС-терапія
 3. Квантова терапія
 4. КВЧ-терапія
 5. Рефлексотерапія

Ці методи використовуються в певному, максимально ефективному й індивідуально підібраному поєднанні за схемами, розробленими в результаті застосування комп'ютерних діагностичних методик.

Комплектація і обслуговування комплексу.

Вартість автоматизованого апаратно-комп'ютерного комплексу складають:

 • Договір про використання авторського права (патенту) на території регіону партнера
 • Реєстрація патенту на території держави партнера
 • Переклад комп'ютерної програми на державну мову регіону роботи партнера
 • Право використання бренда «Ра-Курс»
 • Додаток до договору поставки про ексклюзивні права партнера на роботу методом «Ра-Курс» в своєму регіоні. Територія регіону обговорюється
 • Ліцензія на використання комп'ютерної програми «Ра-Курс»
 • Договір представництва в державі партнера
 • Створення сторінки партнера на корпоративному сайті «РА» з урахуванням побажань партнера і його контактами
 • Створення сайту компанії партнера
 • Присутність компанії партнера на корпоративному сайті Мережа медичних центрів Ра-Курс
 • Надання повного пакету рекламних матеріалів, наявних на момент поставки
 • Лікувально-діагностична комп'ютерна програма «Ра-Курс»
 • Лікувально-діагностична комп'ютерна програма “Ра-Курс-N”
 • Обслуговування комп'ютерної програми
 • Апарат квантової терапії
 • Апарат КВЧ-терапії
 • Апарат ТЕС-терапії
 • Ваги інтелектуальні підлогові
 • Каліпер медичний
 • Монтаж комплексу за фактом поставки з виїздом фахівця компанії РА на територію партнера.
 • Професійне навчання з виїздом фахівця компанії РА на територію партнера.
 • Навчання комерційному використанню комплексу з виїздом фахівця компанії РА на територію партнера.
 • Повний пакет методичних матеріалів, наявний на момент поставки

Вартість комплексу «Ра-Курс»

У повному обсязі зазначеної комплектації і обслуговування складає 73 500 $

Знижки до 20% залежно від форми оплати

Першому партнеру в державі – економічно вигідна пропозиція бути представником компанії РА на території держави з можливістю швидкої окупності медичного центру і безстроковим отриманням додаткового прибутку