"Ра-Курс" тижорат таклифи

 “РА” компанияси ўз ишланмалари ва Россия ва МДҲ давлатлари интеллектуал салоҳиятини жалб этиш ҳамда тиббиётнинг турли соҳаларидаги касалликларни даволаш ва олдини олишнинг замонавий энг самарали технологияларини илгари суриш, шунингдек психик-эмоционал ҳолатларни диагностика қилиш ва тузатиш билан фаол шуғулланиб келади.

Қарамликлар ва психосоматик касалликларнинг ҳар хил кўринишларини диагностика қилиш, даволаш ва олдини олиш бўйича автоматлаштирилган “Ра-Курс ”аппарат-компьютер мажмуи РА” компаниясининг касбий жиҳатдан энг самарали ва фойдалилиги энг юқори тижорат маҳсулоти бўлиб ҳисобланади

Қарамликларни даволашнинг “Ра-Курс” комплекс услуби ўзида диагностика ва даволаш имкониятлари бўйича анча кенгайтирилган Алкогол ва тамакига қарамликни даволашнинг комплекс услубини намоён этади, у мана шу комплекс услубдан 10 йилдан зиёд муддат мобайнида амалий фойдаланиш ва назарий ишланмалар асосида яратилган.

Услуб инсон физиологияси, умумий терапия, психиатрия, психология, психофизиология, патофизиология, эндокринологиянинг фундаментлар назарияларига, энг зўр классиклар каби замонавий маҳаллий ва чет эл мутахассисларининг ушбу соҳалардаги меҳнатларини жалб қилган ҳолда таянади.

 Услубнинг назарий концепцияси ягона негизни даволашда “Ра-Курс” услублари самарали фойдаланилаётган барча қарамликлар, ҳолатлар ва қарамликларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш механизмларининг остига қўйишга имкон беради.
Қуйидагиларни жалб этиб даволаш таъсирларини оптимал бирлаштиришдан фойдаланиш мазкур услубнинг алоҳида касбий самарадорлигини юзага келтиради:

 1. Замонавий тиббиётнинг энг янги технологиялари ва энг рационал услублари.
 2. Инсон организмига таъсир кўрсатишнинг минг йиллар давомида текширилган услублари
 3. Гомеопатия – энг чуқур тузилмавий даражаларда жуда нозик таъсир кўрсатиш тиббиёти.
 4. Замонавий психиатрия, эндокринология ва терапиянинг энг рационал услублари.
 5. Инсон организми физиологияси соҳасидаги энг сўнгги ихтиролар.

Бошқа услублари билан кўп марта муваффақиятсиз даволанган беморларда барқарор самарага эришишга имкон берадиган жуда юксак касбий самарадорликдан ташқари, “Ра-Курс” услуби ҳатто тиббий маълумоти йўқ тадбиркорларга ҳам “нолдан” фойда келтирадиган тиббий бизнесни бошлаш, шунингдек фаолият кўрсатаётган тиббиёт марказларига мурожаат этишлар сонини ўнлаб марта кўпайтириш имкониятини берадиган ва ўтказиладиган даволашнинг юқори самарадорлиги натижаси сифатида уларнинг рейтингини кўтарадиган юқори даромадли тижорат маҳсулоти бўлиб ҳисобланади.

“Ра-Курс” услуби тиббиётда энг кўп тарқалган кимёвий блокада, кодлаш ва дастурлаш, шунингдек қарамликларни даволашнинг психотерапевтик услубларидан принцип жиҳатидан фарқ қилади ва компьютер кўриги натижасида муайян уйғунликда махсус танланган аллопатик ва гомеопатик даволаш, квант терапияси, КВЧ-терапия, ақл-идрок терапияси, ТЭҚ-терапия, рефлексотерапия ва лазерли пунктура схемаларидан фойдаланиб бемор билан ишлашни кўзда тутади.

“Ра-Курс” услуби қарамликлар ва касалликларнинг қуйидаги кўринишларини даволашда қўлланилади  

Компьютер дастури

Даволаш-диагностика қилиш компьютер дастури мажмунинг энг асосий таркибий қисмларидан бўлиб ҳисобланади ва услубда фойдаланиладиган гомеопатия ва рефлексотерапия ҳамда таъсир кўрсатишнинг бошқа услубларидан бехабар шифокорга ҳам иш олиб боришга имкон беради. Дастур қарамликлар (касалликларни) чуқур диагностика қилиш ва даволаш таъсири ва умуман олганда бемор билан ишлашнинг батафсил схемаларини, шунингдек қарамликлар ва касалликларнинг олдини олиш схемаларини ишлаб чиқиш учун мўлжалланган.
 Даволаш-диагностика дастурида 40 дан зиёд психологик тестлар ва объектив текширув услубиётлари ишлатилади, бу ишлаб чиқилган даволаш схемаларининг юксак объективлигини таъминлаш имкониятини беради.

Дастур қуйидагиларни амалга оширади

 • Қарамлик даражасини баҳолаш
 • Беморнинг психосоматик тузилишини баҳолаш
 • Унинг темпераменти, интеллекти, психик, эмоционал ҳолати ва тўғри диагностика қилиш ҳамда даволаш таъсирининг схемаларини ишлаб чиқиш учун зарур кўпгина бошқа омилларни баҳолаш.
 • Мана шу асосда ва жинси, ёши, қон гуруҳи ҳамда қўшимча касалликларини инобатга олган ҳолда сеансларнинг умумий сони, тавсия этиладиган даволаш давомлилиги ва кабинетда кузатиш кўрсатилган ҳолда таъсир схемасини тузиш.
 • Гомеопатик препаратларни якка танлаш
 • Таъсир БФН (биологик фаол нуқталари) рецептурасини якка танлаш
 • Даволаш таъсири турлари – квант, КВЧ, ТЭҚ терапия, электропунктура, гомеотерапия турларини якка танлаш.
 • Даволанган беморлар умумий сонининг ҳисоби
 • Беморлар карточкалари, шунингдек умумий картотекани шакллантиради
 • Рўйхатхона вазифаларини бажаради
 • Ишлаш учун зарур барча маълумотномалар, атласлар, суратларни ўз ичига олади.

Дастур шунингдек кабинетда даволашдан ўтган ҳар бир бемор ҳақидаги ахборотни сақлайдиган маълумотлар базасига эга. Бу:

 • Статистик ахборотни автоматик тўлаш имкониятини белгилайди
 • Шифокорнинг бемор билан ишлаш тезкорлигини оширади
 • Тадқиқот ишларини ўтказишга ёрдам беради.

“РА” компанияси билан ҳамкорликда ишлаш диагностика қилиш ва даволаш схемаларини такомиллаштириш ва чуқурлаштириш ҳамда кўрсатиладиган тиббий хизматлар рўйхатини кенгайтириш мақсадида компьютер дастурини мунтазам равишда 12 ойда камида бир марта янгилаб туришни назарда тутади. Янгиланган версияларни етказиб бериш франчайзинг пакети доирасида

Диагностика қилиш услублари

 “Ра-Курс” услубида 40 дан зиёд диагностика қилиш услубларидан фойдаланилади, улардан ҳар бирининг қисқача таърифи сайтнинг тегишли бўлимида акс эттирилган

Даволаш таъсирининг услублари

“Ра-Курс” услуби ҳар бирининг таърифи сайтнинг тегишли бўлимида акс эттирилган даволаш таъсирларининг қуйидаги турларидан фойдаланади

 1. Гомеопатик терапия
 2. ТЭҚ-терапия
 3. Квант терапияси
 4. КВЧ-терапия
 5. Рефлексотерапия

Мазкур услублардан комьютер диагностикаси услубиётларини қўллаш натижасида ишлаб чиқилган схемалар бўйича якка танланган максимал даражада самарали муайян уйғунликда фойдаланилади.

Бутланиши ва мажмуга хизмат кўрсатиш.

Автоматлаштирилган аппарат-компьютер мажмуининг нархи қуйидагилардан таркиб топади:

 • Ҳамкор минтақасининг ҳудудида муаллифлик ҳуқуқидан (патентдан) фойдаланиш тўғрисида Шартнома
 • Ҳамкор давлатининг ҳудудида патентни рўйхатдан ўтказиш
 • Компьютер дастурининг ҳамкор ишлайдиган минтақанинг давлат тилига таржимаси
 • “Ра-Курс“ брендидан фойдаланиш ҳуқуқи
 • Ҳамкорнинг ўз минтақасида “Ра-Курс“ услуби билан ишлашга эксклюзив ҳуқуқлари тўғрисида етказиб бериш шартномасига илова. Минтақа ҳудуди келишилади
 • “Ра-Курс“ компьютер дастуридан фойдаланиш учун лицензия
 • Ҳамкор давлатида ваколатхона Шартномаси
 • Ҳамкорнинг истакларини инобатга олган ҳолда ва алоқа маълумотларини кўрсатган ҳолда  “РА“ корпоратив сайтида ҳамкорнинг саҳифасини  яратиш
 • Ҳамкор компаниясида сайтини яратиш
 • Ҳамкор компаниянинг Ра-Курс тиббиёт марказларининг тармоғи корпоратив сайтида  иштироки
 • Етказиб бериш пайтида мавжуд бўлган реклама материалларининг тўлиқ пакетини тақдим этиш
 • “Ра-Курс“ даволаш- диагностика қилиш компьютер дастури
 • “Ра-Курс-N“ даволаш-диагностика қилиш компьютер дастури
 • Компьютер дастурига хизмат кўрсатиш
 • Квант терапияси аппарати
 • КВЧ-терапия аппарати
 • ТЭҚ-терапия аппарати
 • Полга қўйиладиган интеллектуал тарози
 • Тиббий Калипер
 • Етказиб бериш факти бўйича “РА“ компаниясининг мутахассиси ҳамкор ҳудудига чиқиб мажмуни ўрнатиб бериши
 • “РА“ компаниясининг мутахассиси ҳамкор ҳудудига чиқиб касбий таълим бериши
 • “РА“ компаниясининг мутахассиси ҳамкор ҳудудига чиқиб мажмудан тижорий фойдаланишга ўргатиши.
 • Етказиб бериш пайтига мавжуд услубиёт материалларининг тўлиқ пакети

“Ра-Курс“ мажмуининг нархи

Кўрсатилган тарзда бутланган мажму ва хизмат кўрсатишнинг тўлиқ ҳажми 73 500 $

Тўлов шаклига боғлиқ равишда 20% гача чегирма

Давлатдаги биринчи ҳамкорга – давлат ҳудудида “РА компаниясининг вакили бўлиш бўйича тиббиёт марказининг харажатларини тез қоплаш ва муддатсиз қўшимча фойда олиш имконияти билан иқтисодий фойдали таклиф