Ֆրանչայզինգի առաջարկ

 • Ամսեկան եկամուտ՝ 5 000-ից մինչև 25 000 $:
 • Փոխհատուցվելիությունը՝ մինչև 10 ամիս
 • Ընդհանուր ներդրումներ՝ մինչև 110 000 $
 • Շահագործման ժամկետը որոշման ընդունման պահից՝ մինչև 90 օր
 • Սենյակ՝ 65-ից մինչև 120 ք.մ.
 • Մասնագիտացված կրթություն և ունակություններ չեն պահանջվում
 • Ամբողջությամբ վերցված ավանդը (Ռա-Կուրս ապարատային-ծրագրային համալիրի արժեքը) 73 500 $
 • Յուրաքանչյուր գործընկերոջը տրամադրվում են բիզնեսի իրականացման տարածաշրջանում Ռա-Կուրս մեթոդի, ապրանքանշանի և համակարգչային ծրագրի օգտագործման համար բացառիկ իրավունքներ
 • Ռոյալթի՝ ամսեկան 1000 $:
 • Ռոյալթիի վճարման հետաձգումը 10 ամիս մեկնարկի պահից՝ ֆրանչայզինգի փաթեթի լրիվ ծավալով տրամադրման դեպքում:

«Ռա-Կուրս» բժշկականհամակարգնընդլայնումէ «Ռա-Կուրս» ավտոմատացվածհամակարգչայինապարատային-ծրագրայինհամալիրիհիմանվրակախվածություններիտարբերտեսակներիբուժմանախտորոշմանևկանխարգելմանկենտրոններիցանցը:

Մեր բժշկական կենտրոններում կատարվումէալկոհոլային, նիկոտինային, սննդային, ինտերնետ, խաղայինկախվածությունների, թունամոլության, անորեքսիայի, թմրամոլության, դեպրեսիայի, նեվրոզների, այլվիճակներիևհիվանդություններիապարատայինախտորոշումևէֆեկտիվհամալիրբուժում«Ռա-Կուրս» մեթոդով:

«Ռա-Կուրս» մեթոդը մշակվել է Ալկոհոլային և ծխախոտային կախվածության բուժման համալիր մեթոդի հիման վրա (արտոնագիր 2145888 առ 27.02.2000 թ.) և հանդիսանում է ավելի քան տասնամյա ժամանակաընթացքում դրա զարգացման և ընդլայնման արդյունք: Մեթոդը հիմնվում է քվանթային, այդ թվում լազերային թերապիայի, միկրոալիքային ռեզոնանսային թերապիայի, ռեֆլեքսաթերապիայի, հոմեոպաթիայի և ՏԷՍ-թերապիայի համատեղության հիման վրա:

«Ռա-Կուրս»-ը ներառում է ինչպես հնամյա արևելյան պրակտիկաների տարրերն, այնպես էլ բարձր տեխնոլոգիաների վերջին նվաճումները:

«Ռա-Կուրս» մեթոդնէֆեկտիվորեն կիրառվում է հետևյալ վիճակների ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման համար.

Մեթոդի առավելությունները և տարբերությունները.

 • նարկոլոգիայի համար բացառիկ արդյունավետություն՝ բուժում անցնող հիվանդների 85% ապաքինում.
 • ալկոհոլի հետագա չափաքանակային օգտագործման հնարավորություն առանց կրկնության վտանգի.
 • ալկոհոլիզմի բոլոր ձևերի բուժում, ներառյալ գարեջրային, կանացի և դեռահասային ձևերը.
 • հոգեկան վիճակի վրա բացասական ազդեցության , բուժման արդյունքում անձնային փոփոխությունների բացակայություն.
 • Խաղային, համակարգչային, սննդային, թմրամոլային կախվածությունների արմատական բուժում օբյեկտիվ ներգործության մեթոդներով:
 • կախվածություններից բուժվելու անժամկետ երաշխիքների տրամադրում.
 • անհատական մոտեցում՝ բազմաթիվ գործոնների և յուրաքանչյուր հիվանդի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով.
 • ներքին հիվանդությունների զուգահեռ բուժում.
 • հասանելիություն՝ բուժման ոչ բարձր արժեք, փուլային վճարման հնարավորություն:

Առևտրային առաջարկ

Առաջարկում ենք մասնակցել կախվածության տարբեր ձևերի հետ պայքարի Եվրոպական մասշտաբի ցանցային ծրագրի զարգացման նախագծում:

Գործի բարոյական արդարացվածությունը, բժշկական տեխնոլոգիաների գիտական հիմնավորվածությունը, շահավետության բարձր ցուցանիշները (տարեկան մինչև 700%), հատվածում ցածր մրցակցությունը, զարգացման լայն հեռանկարները դարձնում են մեր առաջարկը բացառիկ:

Սեփական բժշկական կենտրոնի բացման համար տրամադրվում է գիտելիքների, տեխնոլոգիաների, մեթոդների, սարքավորումների և դեղամիջոցների ամբողջական հավաքածուն: Հատուկ գիտելիքներ և ունակություններ Գործընկերոջից չի պահանջվում: Բացման, մեկնարկի և հետագա աշխատանքի բոլոր փուլերում ապահովվում է բիզնես Գործընկերոջ բազմակողմանի աջակցություն.

 • Բժշկական կենտրոնի բացման նախապատրաստման փուլում աջակցության և օգնության ամբողջական համալիր. օգնություն սենյակի, անձնակազմի, ընտրության, լիցենզավորման, սարքավորման, գովազդային նյութերի տրամադրման հարցերում:
 • Կենտրոնացված գովազդային առաջխաղացում, հասցեագրված գովազդային աջակցություն, տարածաշրջանային հիվանդների ուղիղ ուղեգրում Գործընկերների բժշկական կենտրոններ:
 • Համակարգչային ծրագրի սպասարկում և դրա արդիականացում՝ նոր մշակումների և տեխնոլոգիաների առաջացման հետ համընթաց, և տրամադրվող բժշկական ծառայությունների ցուցակի ավելացում:
 • Բժշկական կենտրոնի լրակազմության ընդլայնում՝ նոր մշակումների և տեխնոլոգիաների առաջացման հետ համընթաց, և տրամադրվող բժշկական ծառայությունների ցուցակի ավելացում:
 • Տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնների անձնակազմի ուսուցում, ատեստավորում և որակավորման բարձրացում:
 • Բժշկական տեխնոլոգիաների, սարքավորումների, դեղամիջոցների գծով առցանց տեխնիկական աջակցություն և խորհրդատվություն, բարդ հիվանդների հետ աշխատանքի, բիզնեսի վարման և օպտիմալացման հարցերով խորհրդատվություն:

Նախագծի տնտեսական ցուցանիշները

 • Մեկնարկային ներդրումների ծավալը՝ 100 000 – 110 000 $.
 • Մեկնարկային ներդրումների ծավալը գործող բուժհաստատությունների համար՝ սկսած 73 500 $-ից
 • Պլանային եկամուտ՝ ամսեկան 5 000 – 25 000 $
 • Փոխհատուցվելիության ժամկետը՝ մինչև ութ ամիս:

Բիզնեսի անվնասաբերությանը կարելի է հասնել կաբինետի ընդամենը 20%-ի բեռնվածությամբ:

Մեր առաջարկի առավելությունները

 • Եկամտաբերության և շահավետության բարձր ցուցանիշներ նվազագույն ռիսկերի դեպքում.
  • Ալկոհոլային և այտ ձևերի կախվածությունների համալիր համակարգային բուժման բնագավառում ցածր մրցակցություն:
  • Մի շարք կախվածությունների բուժման բնագավառում «Ռա-Կուրս» մեթոդը մրցակիցներ չունի:
 • Մրցակցության առկայության դեպքում, օրինակ ալկոհոլիզմի բուժման գծով, մրցակիցների ծրագրերը թանկ են 2,5 – 4 անգամ:
 • Մրցակիցները չունեն ցանցեր և փոխգովազդային աջակցություն:
 • Մրցակիցները չեն տալիս երաշխիքներ:
 • Մրցակիցների մեթոդները չունեն կանխարգելման ծրագրեր:
 • Բոլոր «ՌԱ» Գործընկերները ստանում են բիզնեսի իրականացման տարածաշրջանում Ռա-Կուրս ապրանքանշանի և տեխնոլոգիայի օգտագործման համար բացառիկ իրավունքներ:
 • Ամսեկան եկամուտը կարող է գերազանցել ներդրումների 50%-ը:
 • Նախագիծը կայուն է բացասական փոփոխությունների նկատմամբ անգամ մակրոտնտեսության մեջ: Ճգնաժամային փուլերում պահանջարկը միայն աճում է:
 • Ստուգող մարմինները վարվեցողական են բուժհաստատությունների նկատմամբ: Նախագիծը համապատասխանում է պետության շահերին և տնտեսության զարգացման խնդիրներին, նորամուծությունների ներդրում փոքր բիզնեսում:
 • Չեն պահանջվում հատուկ ունակություններ, փորձ, ակտիվներ:
 • Մարքեթինգի էֆեկտիվ և ծավալուն ծրագիր.
  • Բոլոր դիմումները Ձեր տարածաշրջանից, անպատճառ, վերաուղղորդվում են հենց Ձեր բժշկական կենտրոն:
  • Կոնկրետ Ձեր ընկերության կենտրոնացված գովազդ համացանցում:
  • Բժշկական կենտրոնների համակարգի բոլոր մասնակիցների համատեղ փոխգովազդ
 • Մեր աջակցության ծրագիրը կազատի բոլոր խնդիրներից: Մենք ցանկանում ենք Ձեր հաջողությունը: Մենք կսովորեցնենք ամեն ինչ: Ամեն ինչ ցույց կտանք:
  Ամեն ինչ կտրամադրենք: Մասնակցություն կունենանք: Խորհուրդ կտանք բոլոր փուլերում:
 • Ընկերության մասին
  «Ռա» ընկերությունը 2004 թվականից աշխատում է Ռուսաստանի, ԱՊՀ երկրների և Եվրոպայի բժշկական շուկայում: Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղություններն են հանդիսանում.

  • բժշկության և ապաքինման բնագավառում առաջատար տեխնոլոգիաների մշակումն ու ներդրումը:
  • ԱՊՀ երկրների գիտական բժշկական և տնտեսական ներուժի գրավումը՝ առաջատար բուժական-առողջարար մեթոդների ստեղծման, հաջողակ մեկնարկի սխեմաների մշակման և բժշկական բիզնեսի վարման համար
  • Նորարար մշակումների ներդրումը, որը թույլ է տալիս խուսափել մրցակցությունից բժշկական և առողջարարական ծառայությունների շուկայում, ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ առևտրային առումով:
  • «Զրոյից» առևտրային բժշկական կաբինետների և հաստատությունների կազմակերպման համար խորհրդատվական ծառայությունների ողջ ծավալը՝ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերով և հաշվարկներով
  • Բժշկական բիզնեսի զարգացման և վարման և նոր ուղղությունների ներդրման համար խորհրդատվական ծառայությունների ողջ ծավալը
  • Արդի բժշկական և կոսմետոլոգիական սարքավորումների մատակարարում:

  «Ռա» ընկերության արտադրանքներըկողմնորոշված են առաջին հերթին առևտրային բժշկական կառույցների, ինչպես նաև ձեռնարկատերերի վրա, որոնք մտադիր են բացել բժշկական բիզնես «զրոյից»:

  • Ընկերության կողմից առաջարկվող տեխնոլոգիաները և սարքավորումները հանդիսանում են առաջին հերթին բարձրարդյունավետ մասնագիտական առումով:
  • Մենք առաջարկում ենք գործընկերների հետ աշխատանքի ճկուն սխեմաներ՝ նրանց ցանկությունները և տարածաշրջանի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով
  • Մենք խորհուրդներ ենք տալիս բժշկական բիզնեսի ուղղության ընտրության համար և դրա կազմակերպման ողջամտության մասին ընդհանուր առմամբ յուրաքանչյուր կոնկրետ տարածաշրջանի համար:
  • Առաջարկելու համար մենք ընտրում ենք առավել բարձր շահավետությամբ ապրանքներ, որոնք ունեն առավելագույն արագ փոխհատուցվելիություն և բերում են առավելագույն եկամուտ:
  • Մեր ընկերության կողմի տրամադրված ապրանքների գները չեն գերազանցում արտադրողների գներն, իսկ հաճախ ապրանքաշրջանառության ծավալների հաշվին ավելի ցածր են:

  Մենք առաջարկում ենք ստուգված և մասնագիտական, ֆինանսական և իմիջային առումով գործունեության առավել հեռանկարային ուղղություններ: «ՌԱ» ՍՊԸ ընկերության հետ ձեր ֆինանսկան հաջողությունը ծրագրավորված է:

  Ֆրանչայզինգի առաջարկի առևտրային տեսանկյունները

  • Բուժական-ախտորոշային համակարգչային համալիրի արժեքն է 73 500 $:
  • Ռոյալթի՝ ամսեկան 1000 $
  • Ռոյալթիի վճարման հետաձգումը 10ամիս մեկնարկի պահից՝ ֆրանչայզինգի փաթեթի լրիվ ծավալով տրամադրմամբ:
  • Փոխհատուցվելիության ժամկետը՝ մինչև 10 ամիս
  • Մեկնարկային ներդրումներ ամսեկան 100 000-ից մինչև 110 000 $
  • Մեկնարկային ներդրումներ գործող բուժհաստատությունների համար սկսած 73 500 $-ից
  • Ֆրանչայզինգի փաթեթը ներառում է՝
   • «Ռա-Կուրս» ավտոմատացված համակարգչային ապարատային-ծրագրային համալիր
   •  Արտոնագրի օգտագործման իրավունք
   • Գործընկերոջ պետության տարածքում արտոնագրի գրանցում
   • Ռա-Կուրս համակարգչային ծրագրի թարգմանություն գործընկերոջ աշխատանքի տարածաշրջանի պետական լեզվով
   • Բիզնեսի վարման տարածքում տվյալ մեթոդով աշխատանքի բացառիկ իրավունքի երաշխիքներ
   • «Ռա-Կուրս» ապրանքանշանի օգտագործման իրավունք
   • «Ռա-կուրս» համակարգչային ծրագրի օգտագործման լիցենզիա
   • Մասնակցություն «ՌԱ» ընկերության կորպորատիվ կայքէջում
   • Մասնակցություն «Ռա-Կուրս» բժշկական կենտրոնների ցանցի կորպորատիվ կայքէջում
   • Մասնակցություն «Ռա-Կուրս» բուժական հաստատությունների համատեղ գովազդային համակարգերում
   • Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում
   • Համակարգչային ծրագրերի արդիացում՝ ախտորոշման մեթոդների և բուժման սխեմաների խորացմամբ և կատարելագործմամբ և մատուցվող բժշկական ծառայությունների ցանկի ընդլայնմամբ տարեկան առնվազն մեկ անգամ:
   • Ապարատային-համակարգչային համալիրի լրակազմության ընդլայնում՝ մատուցվող բժշկական ծառայությունների ցանկի ընդլայնմամբ, համակարգչային ծրագրերի արդիացման հետ համընթաց:
   • Նոր տեղեկատուների և մեթոդական մշակությունների մատակարարում՝ դրանց ծագման հետ համընթաց

  Պետությունում առաջին գործընկերոջը՝ տնտեսապես ձեռնատու առաջարկ՝ դառնալ ՌԱ ընկերության ներկայացուցիչ պետության տարածքում՝ բժշկական կենտրոնի արագ փոխհատուցվելիությամբ և լրացուցիչ եկամտւ անժամկետ առգրավմամբ

  «ՌԱ» ընկերություն, Ռուսաստան, Սանկտ-Պետերբուրգ: