Françayzinq təklifi

 • Aylıq gəlir - 5 000 $-dan 25 000 $-a qədər
 • Özünü ödəmə müddəti - 10 aya qədər
 • Ümumi sərmayə - 110 000 $-a qədər
 • Qərarın qəbul edildiyi andan işə buraxılma müddəti - 90 günə qədər
 • Yerləşmə yeri - 65 kv.m-dən 120 kv.m-ə qədər
 • Xüsusi təhsil və vərdişlər tələb olunmur
 • Birdəfəlik haqq (Ra-Kurs aparat-proqram kompleksinin dəyəri) - 73 500 $
 • Hər bir tərəfdaşa, biznesin aparıldığı regionda metodun, brendin və Ra-Kurs kompüter proqramının istifadə edilməsi üçün eksklüziv hüquqlar təqdim edilir
 • Royalti – ayda 1000 $.
 • Royalti ödənişlərinin təxirə salınması – françayzinq qovluğu tam həcmdə təqdim edildikdə, start anından sonrakı 10 ay

«Ra-Kurs» tibbi sistemi özünün, avtomatlaşdırılmış "Ra-Kurs" kompüter aparat-proqram kompleksinin əsasında, müxtəlif növ asılılıqların, vəziyyətlərin və xəstəliklərin müalicəsi, diaqnostikası və profilaktikası üzrə mərkəzlər şəbəkəsini genişləndirir.

Bizim tibbi mərkəzlərimizdə alkoqol, nikotin, qida, internet, oyun asılılıqlarının, toksikomaniyanın, anoreksiyanın, narkomaniyanın, depressiyaların, nevrozların, digər vəziyyətlərin və xəstəliklərin “Ra-Kurs” metodu ilə aparat diaqnostikası və effektiv müalicəsi yerinə yetirilir.

“Ra-Kurs” metodu Alkoqol və tütün asılılığının müalicəsinin kompleks metodunun (27.02.2000-ci il tarixli, 2145888 saylı patent) əsasında işlənib hazırlanmışdır və onun, on ildən artıq praktiki istifadəsi müddətində, inkişaf etdirilməsinin və genişləndirilməsinin nəticəsidir. Metod kvant, o cümlədən lazer terapiyasının, mikrodalğalı rezonans terapiyasının, refleksoterapiyanın, TES-terapiyanın və homeopatiyanın birləşdirilməsinə əsaslanır.

“Ra-Kurs” özünə istər qədim Şərq praktikalarının ünsürlərini, istərsə də yüksək texnologiyaların son nailiyyətlərini daxil edirlər.

“Ra-Kurs” metodundan aşağıdakıların diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikası üçün səmərəli şəkildə istifadə edilir:

Metodun üstünlükləri və fərqləri:

 • Narkologiya üçün unikal olan səmərəlilik – müalicə keçən pasiyentlərin 85%-nin sağalması;
 • Sonradan alkoqolun, residiv təhlükəsi olmadan, dozalaşdırılmış qəbulu;
 • Alkoqolizmin, pivə, qadın və yeniyetmə alkoqolizmi də daxil olmaqla, müalicəsi;
 • Müalicənin nəticəsində psixikaya mənfi təsirlərin, şəxsiyyətdə dəyişikliklərin olmaması;
 • Oyun, kompüter, qida, narkotik asılılıqların, obyektiv təsir metodları ilə, radikal müalicəsi;
 • Asılılıqlardan müalicənin müddətsiz zəmanətinin təqdim edilməsi;
 • Çoxsaylı amillərin və hər bir pasiyentin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ilə, fərdi yanaşma;
 • Daxili xəstəliklərin parallel müalicəsi;
 • Əlverişlilik – müalicənin yüksək olmayan dəyəri, mərhələlərlə ödəmək imkanı.

Kommersiya təklifi

Asılılıqların müxtəlif formaları ilə mübarizə üzrə Avropa miqyası layihəsində iştirak etməyi təklif edirik.

İşin əxlaqi baxımdan bəraət qazanması, tibbi texnologiyaların elmi cəhətdən əsaslanması, yüksək rentabellik göstəriciləri (ildə 700%-ə qədər), seqmentdə zəif rəqabət, inkişafın olduqca geniş perspektivləri bizim təklifimizi unikal edirlər.

Öz tibbi mərkəzinizin açılması üçün, zəruri biliklərin, texnologiyaların, metodikaların, avadanlığın və preparatların tam dəsti təqdim edilir. Tərəfdaşdan xüsusi biliklər və vərdişlər tələb olunmur. Açılışın, işə salınmanın və sonrakı işin bütün mərhələlərində Tərəfdaşın biznesinin hərtərəfli dəstəklənməsi təmin olunur:

 • Tibbi mərkəzin açılışına hazırlıq mərhələsində dəstəklənmənin və yardımın tam kompleksi: iş yerinin, personalın seçilməsində, lisenziyalaşdırılmada, təchizatda yardım, reklam materiallarının təqdim edilməsi.
 • Mərkəzləşdirilmiş reklam irəliləməsi, ünvanlı reklam dəstəyi, regional pasiyentlərin Tərəfdaşların tibbi mərkəzlərinə birbaşa göndərilməsi.
 • Kompüter proqramına xidmət və onun, yeni işlənmələr və texnologiyalar meydana gəldikcə və təqdim edilən tibbi xidmətlərin siyahısı böyüdükcə, yenilənməsi.
 • Yeni işlənmələr və texnologiyalar meydana gəldikcə, təqdim edilən tibbi xidmətlərin siyahısının genişlənməsi ilə, tibbi mərkəzin komplektləşdirilməsinin genişlənməsi.
 • Regional tibbi mərkəzlərin personalının təlimləndirilməsi, attestasiyası və peşə hazırlığının artırılması.
 • Tibbi texnologiyalar, cihazlar, preparatlar üzrə on-layn məsləhətləndirilmə və texniki dəstək, mürəkkəb pasiyentlərin müşayiət edilməsi, biznesin aparılması və optimallaşdırılması üzrə məsləhətləndirmələr.

Layihənin iqtisadi göstəriciləri

 • Start sərmayələrinin həcmi: 100 000 – 110 000 $.
 • Fəaliyyət göstərən tibb müəssisələri üçün start sərmayələrinin həcmi: 73 500 $-dan başlayaraq
 • Plan üzrə gəlir: ayda 5 000 – 25 000 $
 • Özünü ödəmə müddəti: səkkiz aya qədər.

Kabinet cəmisi 20% yükləndikdə, biznesin itkisizliyinə nail olunur!

Bizim təklifimizin üstünlükləri

 • Minimal risklərlə, gəlirliliyin və rentabelliyin yüksək göstəriciləri:
  • Alkoqolizmin və asılılıqların digər növlərinin sistemli kompleks müalicəsi seqmentində aşağı səviyyəli rəqabət.
  • Bir sıra asılılıqların müalicəsinə görə “Ra-Kurs” metodunun rəqibləri yoxdur.
  • Rəqabət mövcud olduqda, məsələn, alkoqolizmin müalicəsində - rəqiblərin proqramları 2,5 – 4 dəfə bahadırlar.
  • Rəqiblər şəbəkələrə və çarpaz reklam dəstəyinə malik deyildirlər.
  • Rəqiblər zəmanət vermirlər.
  • Rəqiblərin metodikalarının profilaktika proqramları yoxdur.
  • ”RA”-nın Tərəfdaşları biznesin aparıldığı regionda Ra-Kurs brendinin və texnologiyasının istifadəsinə eksklüziv hüquqlar əldə edirlər.
  • Aylıq gəlir sərmayənin 50%-dən artıq ola bilər!
  • Layihə, hətta makroiqtisadiyyatda neqativ dəyişikliklərə qarşı dayanıqlıdır: böhran dövrlərində ehtiyac ancaq artır.
  • Yoxlama təşkilatları tibb müəssisələrinə qarşı loyaldırlar. Layihə dövlətin maraqlarına və iqtisadiyyatın inkişafı vəzifələrinə müvafiqdir: kiçik biznesdə innovasiyaların tətbiqi.
 • Xüsusi vərdişlər, təcrübə, aktivlər tələb olunmur.
 • Səmərəli və tutumlu marketinq proqramı:
  • Sizin regiondan bütün müraciətlər, sözsüz ki, məhz Sizin tibbi mərkəzinizə istiqamətləndirilirlər.
  • İnternetdə konkret olaraq Sizin şirkətin mərkəzləşdirilmiş reklamı.
  • Tibbi mərkəzlər sistemininbütün iştirakçılarının birgə çarpaz reklamı
 • Bizim dəstəklənmə proqramımız Sizi bütün problemlərdən azad edəcəkdir. Biz Sizin müvəffəqiyyət qazanmağınızı istəyirik. Hər şeyi öyrədəcəyik. Hər şeyi göstərəcəyik.
  hər şeyi təqdim edəcəyik. İştirak edəcəyik. Bütün mərhələlərdə məsləhətlər verəcəyik.

Şirkət haqqında

”RA” şirkəti 2004-cü ildən Rusiyanın, MDB ölkələrinin və Avropanın tibb bazarında işləyir. Şirkətin fəaliyyətinin başlıca istiqamətləri aşağıdakılardır:

 • Tibb və sağlamlaşdırılma sahəsində qabaqcıl texnologiyaların işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi.
 • Qabaqcıl müalicə-sağlamlaşdırılma metodikalarının yaradılması, müvəffəqiyyətli start sxeminin işlənib hazırlanması və tibbi biznesin aparılması üçün, MDB ölkələrinin elmi tibbi və iqtisadi potensialının cəlb edilməsi.
 • Tibbi və sağlamlaşdırıcı xidmətlər bazarında, istər peşəkar, istərsə də kommersiya baxımından, rəqabətdən yaxa qurtarmağa imkan verən innovasion işlənmələrin tətbiq edilməsi.
 • Kommersiya tibb kabinetlərinin və müəssisələrinin “sıfırdan”, bütün zəruri sənədləşmə və hesablamalarla, təşkil edilməsi üçün zəruri olan konsaltinq xidmətlərinin tam həcmi.
 • Tibbi biznesin aparılması və inkişafı və yeni istiqamətlərin tətbiq edilməsi üzrə konsaltinq xidmətlərinin tam həcmi.
 • Müasir tibbi və kosmetoloji avadanlığın çatdırılması.

”RA” şirkətinin məhsulları ilk növbədə kommersiya tibb strukturlarına, habelə “sıfırdan” tibbi biznes qurmaq istəyən sahibkarlara istiqamətlənmişlər.

 • Şirkət tərəfindən təklif olunan texnologiya və avadanlıq, hər şeydən əvvəl, peşəkar planda yüksək səmərəlidirlər.
 • Biz tərəfdaşlarımızla, onların istəyinin və regionların xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ilə, çevik iş sxemləri təklif edirik.
 • Biz, tibbi biznesin istiqamətinin seçilməsi və bütövlükdə hər bir konkret region üçün onun təşkil edilməsinin məqsədyönlülüyü üzrə tövsiyələr veririk.
 • Biz, təklif edilmək üçün, maksimal dərəcədə tez özünü ödəməyə malik olan və maksimal gəlir gətirən, ən yüksək rentabelli təklifləri seçirik.
 • Şirkətimiz tərəfindən təklif edilən məhsulların qiymətləri istehsalçıların qiymətlərindən yuxarı deyildir, bir çox hallarda isə, əmtəə dövriyyəsinin həcmlərinin hesabına, daha aşağı olurlar.

Biz, yoxlanılmış və peşəkar, maliyyə və imic baxımından daha perspektivli fəaliyyət istiqamətlərini təklif edirik. “RA” MMC şirkəti ilə Sizin müvəffəqiyyətiniz proqramlaşdırılmışdır!

Françayzinq təklifinin kommersiya cəhətləri

 • Franşizanın adı: Müxtəlif növ asılılıqların, vəziyyətlərin və xəstəliklərin avtomatlaşdırılmış “Ra-Kurs” kompüter aparat-proqram kompleksinin əsasında, “Ra-Kurs” metodu ilə müalicəsinin, diaqnostikasının və profilaktikasının tibbi mərkəzlər şəbəkəsi.
 • Müalicəvi-diaqnostik kompüter kompleksinin dəyəri - 73 500 $.
 • Royalti – ayda 1000 $
 • Royalti ödənişində, tam həcmdə françayzinq qovluğunun təqdim edilməsi ilə, 10 aylıq təxirə salınma.
 • Özünü ödəmə müddəti - səkkiz aya qədər.
 • Start sərmayələrinin həcmi: 100 000 – 110 000 $.
 • Fəaliyyət göstərən tibb müəssisələri üçün start sərmayələrinin həcmi: 73 500 $-dan başlayaraq
 • Françayzinq qovluğuna daxildir:
  • Avtomatlaşdırılmış “Ra-Kurs” kompüter aparat-proqram kompleksi
  •  Patentlərdən istifadə edilməsi hüququ
  • Patentin tərəfdaşın dövlətinin ərazisində qeydiyyatdan keçirilməsi
  • “Ra-Kurs” kompüter proqramının tərəfdaşın işlədiyi regionun dövlət dilinə tərcümə olunması
  • Biznesin aparıldığı ərazidə bu metodla işə eksklüziv hüquq zəmanəti
  • “Ra-Kurs” brendindən istifadə hüququ
  • “Ra-Kurs” kompüter proqramından istifadə edilməsi üçün lisenziya
  • “RA” şirkətinin korporativ saytındaiştirak
  • “Ra-Kurs” tibb mərkəzləri şəbəkəsinin korporativ saytındaiştirak
  •  “Ra-Kurs” müalicə müəssisələrisisteminin birgə reklamlarında iştirak
  • Kompüter proqramlarına xidmət
  • Kompüter proqramlarının, diaqnostika metodlarının və müalicə sxemlərinin təkmilləşdirilməsi və dərinləşdirilməsi ilə və, ildə bir dəfədən az olmayaraq, göstərilən tibbi xidmətlərin siyahısının genişləndirilməsi ilə, təzələnməsi.
  • Aparat-kompüter kompleksinin komplektləşdirilməsinin, göstərilən tibbi xidmətlərin siyahısının genişləndirilməsi ilə, genişləndirilməsi – kompüter proqramları təzələndikcə.
  • Yeni sorğu kitablarının və metodik işləmələrin çatdırılması – onlar meydana gəldikcə.

Dövlətdə birinci tərəfdaşa – dövlətin ərazisində, tibbi mərkəzin tez bir zamanda özünü ödəməsi və əlavə gəlirin müddətsiz əldə edilməsi ilə, RA şirkətinin nümayəndəsi olmaq kimi iqtisadi baxımdan sərfəli təklif