Modern medical technologies COMPANY RA
+7(812)309-76-37
+7-963-433-46-09
+7-912-823-55-43
E-mail: ra@rasng.ru
Skype: rasng.ru

Françayzinq təklifi

«Ra-Kurs» tibbi sistemi özünün, avtomatlaşdırılmış "Ra-Kurs" kompüter aparat-proqram kompleksinin əsasında, müxtəlif növ asılılıqların, vəziyyətlərin və xəstəliklərin müalicəsi, diaqnostikası və profilaktikası üzrə mərkəzlər şəbəkəsini genişləndirir.

Bizim tibbi mərkəzlərimizdə alkoqol, nikotin, qida, internet, oyun asılılıqlarının, toksikomaniyanın, anoreksiyanın, narkomaniyanın, depressiyaların, nevrozların, digər vəziyyətlərin və xəstəliklərin “Ra-Kurs” metodu ilə aparat diaqnostikası və effektiv müalicəsi yerinə yetirilir.

“Ra-Kurs” metodu Alkoqol və tütün asılılığının müalicəsinin kompleks metodunun (27.02.2000-ci il tarixli, 2145888 saylı patent) əsasında işlənib hazırlanmışdır və onun, on ildən artıq praktiki istifadəsi müddətində, inkişaf etdirilməsinin və genişləndirilməsinin nəticəsidir. Metod kvant, o cümlədən lazer terapiyasının, mikrodalğalı rezonans terapiyasının, refleksoterapiyanın, TES-terapiyanın və homeopatiyanın birləşdirilməsinə əsaslanır.

“Ra-Kurs” özünə istər qədim Şərq praktikalarının ünsürlərini, istərsə də yüksək texnologiyaların son nailiyyətlərini daxil edirlər.

“Ra-Kurs” metodundan aşağıdakıların diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikası üçün səmərəli şəkildə istifadə edilir:

Metodun üstünlükləri və fərqləri:

Kommersiya təklifi

Asılılıqların müxtəlif formaları ilə mübarizə üzrə Avropa miqyası layihəsində iştirak etməyi təklif edirik.

İşin əxlaqi baxımdan bəraət qazanması, tibbi texnologiyaların elmi cəhətdən əsaslanması, yüksək rentabellik göstəriciləri (ildə 700%-ə qədər), seqmentdə zəif rəqabət, inkişafın olduqca geniş perspektivləri bizim təklifimizi unikal edirlər.

Öz tibbi mərkəzinizin açılması üçün, zəruri biliklərin, texnologiyaların, metodikaların, avadanlığın və preparatların tam dəsti təqdim edilir. Tərəfdaşdan xüsusi biliklər və vərdişlər tələb olunmur. Açılışın, işə salınmanın və sonrakı işin bütün mərhələlərində Tərəfdaşın biznesinin hərtərəfli dəstəklənməsi təmin olunur:

Layihənin iqtisadi göstəriciləri

Kabinet cəmisi 20% yükləndikdə, biznesin itkisizliyinə nail olunur!

Bizim təklifimizin üstünlükləri

Şirkət haqqında

”RA” şirkəti 2004-cü ildən Rusiyanın, MDB ölkələrinin və Avropanın tibb bazarında işləyir. Şirkətin fəaliyyətinin başlıca istiqamətləri aşağıdakılardır:

”RA” şirkətinin məhsulları ilk növbədə kommersiya tibb strukturlarına, habelə “sıfırdan” tibbi biznes qurmaq istəyən sahibkarlara istiqamətlənmişlər.

Biz, yoxlanılmış və peşəkar, maliyyə və imic baxımından daha perspektivli fəaliyyət istiqamətlərini təklif edirik. “RA” MMC şirkəti ilə Sizin müvəffəqiyyətiniz proqramlaşdırılmışdır!

Françayzinq təklifinin kommersiya cəhətləri

Dövlətdə birinci tərəfdaşa – dövlətin ərazisində, tibbi mərkəzin tez bir zamanda özünü ödəməsi və əlavə gəlirin müddətsiz əldə edilməsi ilə, RA şirkətinin nümayəndəsi olmaq kimi iqtisadi baxımdan sərfəli təklif

+7(812)309-76-37, +7-963-433-46-09, +7-912-823-55-43
создание сайта Киров, раскрутка сайта Киров
Copyright ООО "RA" 2012-2015, All rights reserved
A network of medical centers Ra-Course