Предложение за франчайзинг

 • Ежемесечна месечна печалба от 5 000 до 25 000 $.
 • Покриване на разноските до 10 месеца
 • Общи инвестиции до 110 000 $
 • Срок за стартиране от момента на вземане на решение -  до 90 дена
 • Помещение от 65 до 120 кв.м.
 • Не са необходими опит и специално образование
 • Франчайз такса (цената на апаратно-програмния комплекс Ра-Курс) 73 500 $
 • На всеки  партньор се предоставят ексклузивни права за използване на метода, бранда и компютърната програма Ра-Курс в региона, в който  се провежда бизнеса
 • Роялти 1000 $ на месец.
 • Отсрочване на изплащане на роялти - 10 месеца от момента на стартирането при предоставяне на франчайзинговия пакет в пълен обем

Медицинската система «Ра-Курс» разширява мрежата на своите центрове за лечение, диагностика и профилактика на различните форми на зависимост, състояния и заболявания въз основа на автоматизирания компютърен апаратно-програмен комплекс "Ра-Курс".

В нашите медицински центрове се  провежда апаратна диагностика и ефективно  комплексно лечение на алкохолна, никотинова, хранителна, интернет, игрова зависимости,  токсикомания, анорексия,  наркомания, депресии, неврози и други състояния и заболявания с помощта на  метода «Ра-Курс».

Методът “Ра-Курс” е бил разработен въз основа на Комплексения метод за лечение на алкохолна и тютюнева зависимост (патент 2145888 от 27.02.2000) и представлява резултат на неговото развитие и разширяване в продължение на повече от десетгодишен срок практическо използване. Методът е основан върху съчетанието на квантова, в това число лазерна, терапия, микровълнова резонансна терапия, рефлексотерапия, ТЕС-терапии и хомеопатия.

“Ра-Курс” включва както елементите на древни източни практики, така и последните достижения на  високите технологии.

Методът “Ра-Курс” ефективно се използва за диагностика, лечение и профилактика на

Предимства и отличителни черти на метода:

 • уникална за наркологията ефективност – оздравяване на 85% от пациентите, преминали лечението;
 • възможност за по-нататъшно дозирано употребяване на алкохол без опасност от рецидиви;
 • лечение на всички форми на алкохолизма, включвайки бирен, женски алкохолизъм и алкохолизъм в пубертетна възраст;
 • липса на отрицателно въздействие върху психиката, личностни промени в резултат на лечението;
 • Радикално лечение на игрова, компютърна, хранителна, наркотична зависимост с помощта на методите на обективно въздействие.
 • предоставяне на безсрочни гаранции за излекуване на зависимостите;
 • индивидуален подход с оглед на множеството фактори и особености на всеки пациент;
 • успоредно лечение на вътрешни болести;
 • достъпност – невисока цена на лечението, възможност за плащане на вноски.

Търговско предложение

Предлагаме да вземете участие в проекта за развитие на мрежова програма от Европейски мащаб за борба на различни форми зависимост.

Морална оправданост на бизнеса, научна мотивираност на медицинските технологии, високи показатели на  рентабилност (до 700% на година), ниска конкуренция в дейността, широки перспективи за развитие правят  нашето предложение уникално.

За отваряне на собствен медицински център е  предоставен цял комплекс от необходими знания, технологии, методики, оборудване и препарати. Специални знания и опит не се изискват от Партньора. На всички етапи на отваряне, стартиране и по-нататъшна работа се осигурява всестранна подкрепа на бизнеса на Партньора:

 • Пълен комплекс на подкрепа и помощ на етапа на подготовка за отваряне на медицински център: помощ при избор на помещение, персонал, лицензиране, снабдяване, предоставяне на рекламни материали.
 • Оказване на съдействие в централизираната реклама, адресна рекламна подкрепа, пряко насочване на регионалните пациенти в медицинските центрове на Партньорите.
 • Обслужване на компютърната програма и нейното обновяване според възникването на  нови разработки и технологии  и увеличаване на списъка на предоставяните медицински услуги.
 • Разширяване на комплектуването на медицинския център според появата на нови разработки и технологии с разширяване на списъка на извършваните медицински услуги.
 • Обучение, атестация и повишаване на квалификацията на персонала в регионалните медицински центрове.
 • Консултации и техническа помощ он-лайн по медицински технологии, прибори, препарати, консултации за сложни пациенти, водене и оптимизация на бизнеса.

Икономически показатели на проекта

 • Обем на стартовите инвестиции: 100 000 – 110 000 $.
 • Обем на стартовите инвестиции за действащи медицински учреждения:  от 73 500 $
 • Планирана печалба: 5 000 – 25 000 $ в месец
 • Покриване на разноските до 10 месеца

Бизнес без загуба се достига при натоварване на кабинета поне с 20%!

Предимства на нашето предложение

 • Високи показатели за печалби и рентабилност при минимални рискове:
  • Ниска конкуренция в дейността на комплексното системно лечение на алкохолизъм и други видове зависимости.
  • За лечение на ред зависимости методът “Ра-Курс” няма конкуренти.
  • При конкуренция, например в лекуването на алкохолизма – програмите на конкурентите са по-скъпи  в 2,5 – 4 пъти.
  • Конкурентите нямат мрежи и кръстосана рекламна подкрепа.
  • Конкурентите не дават гаранции.
  • Методиките на конкурентите нямат програми за профилактика.
  • Всички Партньори на «РА» получават ексклузивни права за използване на бранда и технологията Ра-Курс в региона, в който се осъществява бизнеса.
  • Ежемесечната печалба може да надхвърля 50% от инвестициите!
  • Проектът е устойчив на негативните изменения дори в макроикономиката: по време на криза търсенето нараства.
  • Инспектиращите органи са лоялни към медицинските учреждения. Проектът съответства на държавните интереси и задачите за развитие на икономиката: внедряване на иновации в малкия бизнес.
 • Не се изискват специални навици, опит, активи.
 • Ефективна и обемна програма на маркетинга:
  • Всички запитвания от Вашия регион естествено се пренасочват именно във Вашия медицински център.
  • Централизирана реклама в интернет специално на Вашата компания.
  • Съвместна кръстосана реклама на всички участници на системата на медицински центрове
 • Нашата програма за поддръжка ще ви спести всички проблеми. Ние искаме да бъдете успешни. Ще ви научим на всичко. Ще ви помогнем.
  Ще предоставим. Ще вземем участие. Ще ви съветваме на всеки един етапи.

За компанията

Компанията "РА" работи от 2004 година на медицинския пазар в Русия, страните на СНД и Европа. Основни насоки в дейността на компанията са:

 • Разработка и внедряване на челните технологии в областта на медицината и заздравяването.
 • Привличане на научния медицински и икономически потенциал на  страните на СНД за създаване на челни лечебно-заздравителни методики, разработки и схеми за успешния старт и осъществяване на медицинския бизнес
 • Внедряване на иновационни разработки, позволяващи да се избегне конкуренцията на пазара на медицинските  и здравни услуги, както в професионален, така и в търговски план.
 • Целия обем на консалтинговите услуги за организация на търговски медицински кабинети и учреждения "от нулата" с цялата необходима документация и сметки
 • Целия обем на консалтинговите услуги за водене и развитие на медицинския бизнес и внедряване на  нови насоки.
 • Доставка на съвременното медицинско и косметологично оборудване.

Продуктите на компанията “РА” са ориентирани преди всичко към търговските медицински структури, а също така към предприемачите, които имат намерение да отворят медицински бизнес “от нулата”.

 • Предлаганите от компанията технологии и оборудване са преди всичко, високоефективни в професионално отношение.
 • Ние предлагаме гъвкави схеми за работа с партньорите с оглед на техните пожелания и особеностите на регионите
 • Ние даваме препоръки за избор на насоката на медицинския бизнес и целесъобразността на неговата организация като цяло за всеки конкретен регион.
 • Ние избираме за предложение най-високорентабелни продукти, максимално бързо покриващи разноските и носещи максимална печалба.
 • Цените  на продуктите, предоставяни от нашата компания не надхвърлят цените на производителите, а често заради обемите на стокооборота са по-ниски.

Ние предлагаме проверените и най-преспективните в професионално, финансово и имиджово отношение насоки на дейност. С компанията "РА" ООД вашият финансов успех е гарантиран!

Търговски аспекти на франчайзинговото предложение

 • Наименование на франшиза: Мрежа от медицински центрове за лечение, диагностика и профилактика на различните форми на зависимост, състояния и заболявания на основата на автоматизиран компютърен апаратно-програмен комплекс “Ра-Курс” с помощта на метода “Ра-Курс”.
 • Цена на лечебно-диагностичния компютърен комплекс 73 500 $.
 • Роялти 1000 $ на месец
 • Отсрочка в изплащанията на роялти 10 месеца от момента на стартиране с предоставяне на франчайзинговия пакет в пълен обем
 • Срок на възвръщаемост  до 10 месеца
 • Стартови инвестиции от 100 000 до 110 000 $ на месец
 • Стартови инвестиции за работещи медицински учреждения от 73 500 $
 • Франчайзинговият пакет включва:
  • Автоматизиран компютърен апаратно-програмен комплекс “Ра-Курс”
  •  Право на използване на патентите
  • Регистрация на патента на територията на държавата на партньора
  • Превод на компютърната програма Ра-Курс на държавния език на региона на работа на партньора
  • Гаранции за ексклузивното право на работа по тези методи на територията на осъществяване на бизнеса
  • Право за използване на бранда “Ра-Курс”
  • Лицензия за използване на компютърната програма Ра-курс
  • Участие в корпоративния сайт на компанията “РА”
  • Участие в корпоративния сайт на мрежата медицински центрове Ра-Курс
  • Участие в съвместните реклами на системи на лечебните учреждения “Ра-Курс”
  • Обслужване на компютърни програми
  • Обновяване на компютърните програми със съвършенствуване и задълбочаване на методите на диагностика и схемите на лечение и разширяване на списъка на предоставяните медицински услуги не по-рядко от един път на година.
  • Разширяване на комплектуване на апаратно-компютърния комплекс с разширяване на списъка на извършваните медицински услуги – според обновяването на компютърните програми.
  • Доставка на нови справочници и методически разработки – според тяхното възникване

На първия партньор в държавата се предоставя икономически изгодното предложение да бъде  представител на компанията РА на територията на държавата с възможност за бърза възвръщаемост на медицинския център и безсрочно извличане на допълнителна печалба