Franšízová nabídka

 • Měsíční zisk od 5 000 do 25 000 $.
 • Návratnost do 10 měsíců
 • Celková investice do 110 000 $
 • Termín spuštění od přijetí rozhodnutí - 90 dní
 • Prostor od 65 až 120 m²
 • Není nutné speciální vzdělání a dovednosti
 • Paušální poplatek (cena přístroje „Ra-Kurz“) 73 500 $
 • Každému partnerovi jsou poskytnuta exkluzivní práva na používání metody, značky a softwaru „Ra-Kurz“ v regionu podnikání
 • Měsíční licenční poplatky 1000 $ .
 • Odklad platby licenčních poplatků na 10 měsíců od zahájení při poskytnutí franšízového balíku v plném rozsahu

Lékařský systém "Ra-kurz" rozšiřuje svou síť středisek na léčbu, diagnostiku a prevenci různých forem závislostí, stavů a nemocí, pomocí automatizovaného přístroje "Ra-kurz".

V našich zdravotnických střediscích se provádí přístrojová diagnostika a účinná komplexní léčba závislostí na alkoholu, nikotinu, jídle, internetu, hrách, toxikomanie, anorexie, narkomanie, deprese, neuróz, jiných stavů a nemocí metodou “Ra-Kurz“.

Metoda “Ra-Kurz” byla vypracována na základě Komplexní metody léčení závislosti na alkoholu a tabáku (patent 2145888 ze de 27.02.2000) a je výsledkem jejího vývoje a rozšíření během více než desetiletého praktického používání. Metoda je založena na kombinaci kvantové, včetně laserové, terapie, mikrovlnné rezonanční terapie, reflexní terapie TES-terapie a homeopatie.

“Ra-Kurz” zahrnuje jak prvky starověkých východních praktik, tak i nejnovější úspěchy vysokých technologií.

Metoda “Ra-Kurz” se účinně využívá na diagnostiku, léčení a prevenci

Přednosti a odlišnosti této metody:

 • jedinečná účinnost pro narkologii - uzdravení 85% léčených pacientů;
 • možnost následného požívání dávkovaného alkoholu bez nebezpečí recidivy;
 • léčení všech forem alkoholismu, včetně pivního, ženského i dorosteneckého alkoholismu;
 • žádné nežádoucí účinky na psychiku, změnu osobnosti v důsledku léčby;
 • radikální léčení závislostí na hrách, počítači, jídle, drogách, metodami objektivního působení.
 • poskytnutí doživotní záruky na vyléčení ze závislostí;
 • individuální přístup, který bere v úvahu řadu faktorů a zvláštností každého pacienta;
 • paralelní léčba vnitřních chorob;
 • dostupnost – nízká cena léčby, možnost postupného splácení.

Obchodní nabídka

Nabízíme účast v projektu rozvoje síťového programu v evropském měřítku v boji proti různým formám závislostí.

Morální oprávněnost věci, vědecká platnost lékařských technologií, vysoké ukazatele účinnosti (až 700% ročně), malá konkurence v segmentu, velké vyhlídky rozvoje, dělají naši nabídku jedinečnou.

Pro otevření vlastního zdravotnického střediska je poskytován celý soubor potřebných znalostí, technologií, metodiky, vybavení a léků. Partner nemusí mít žádné speciální vzdělání a dovednosti. Ve všech fázích podnikání - otevření, spuštění a následná práce s přístrojem se poskytuje Partnerovi komplexní podpora:

 • Plný rozsah podpory a pomoci v rámci přípravy na otevření zdravotnického střediska: pomoc při výběru prostor, personálu, licencování, vybavení, zajištění propagačních materiálů.
 • Centralizovaný reklamní postup, cílená reklamní podpora, přímé nasměřování regionálních pacientů do zdravotnických středisek Partnerů.
 • Údržba softwaru a jeho aktualizace podle nových trendů a technologií a rozšíření seznamu poskytovaných zdravotních služeb.
 • Rozšíření kompletace zdravotnického střediska podle nových výzkumů a technologií s rozšířením seznamu poskytovaných zdravotních služeb.
 • Školení, certifikace a zvyšování kvalifikace zaměstnanců regionálních zdravotních středisek.
 • Poradenství a technická podpora on-line ohledně zdravotnické technologie, přístrojů, léků, konzultace ohledně složitých pacientů, managementu a optimalizace podnikání.

Ekonomické ukazatele projektu

 • Výše počátečních investic: 100 000 – 110 000 $.
 • Výše počátečních investic pro stávající zdravotnická zařízení: od 73 500 $
 • Plánovaný zisk: 5 000 – 25 000 $ měsíčně
 • Návratnost do 10 měsíců

Bezztrátovost podnikání je dosažena již při 20% vytížení ordinace.

Výhody naší nabídky

 • Vysoká míra ziskovosti a návratnosti s minimálním rizikem:
  • Malá konkurence v segmentu komplexní systémové léčby alkoholismu a jiných závislostí.
  • V léčení řady závislostí metoda“Ra-Kurz” nemá konkurenci.
  • V případě existence konkurence, například v léčení alkoholismu - jsou programy konkurentů 2,5 – 4 krát dražší.
  • Konkurenti nemají sítě a cross-propagační podporu.
  • Konkurenti nedávají garanci.
  • Metodiky konkurentů neobsahují program prevence.
  • Všichni Partneři „RA“ obdrží výhradní práva na používání značky a technologie Ra-Kurz v regionu podnikání.
  • Měsíční zisk může překročit 50% investice!
  • Projekt je odolný dokonce vůči negativním změnám v makroekonomii: v době krize poptávky jen rostou.
  • Kontrolní orgány jsou vůči zdravotnickým zařízením loajální. Projekt je v souladu se zájmy státu a s cíli hospodářského rozvoje: zavedení inovací v malém podnikání.
 • Nejsou nutné žádné speciální dovednosti, zkušenosti a majetek.
 • Účinný a rozsáhlý marketingový program:
  • Všichni zájemci z vašeho regionu jsou bezpodmínečně přesměrováni právě do vašeho zdravotnického střediska.
  • Centralizovaná reklama na internetu speciálně pro vaši firmu.
  • Společná cross-propagace všech účastníků systému zdravotnických středisek
 • Náš program podpory Vás zbaví všech problémů. Přejeme si Váš úspěch. Ve všem Vás proškolíme. Všechno Vám ukážeme.

Vše poskytneme. Budeme se podílet. Poradíme Vám ve všech fázích.

O společnosti

Společnost „RA“ působí od roku 2004 na zdravotnickém trhu v Rusku, zemích SNS a Evropy. Hlavním zaměřením činností firmy jsou:

 • Vývoj a implementace moderních technologií v oblasti medicíny a léčení.
 • Zapojení vědeckého lékařského a hospodářského potenciálu zemí SNS k vytvoření inovativních léčebných technik, vývojových schémat úspěšného zahájení a řízení podnikání v medicíně
 • Implementace inovací, které se umožňují vyhnout konkurenci na trhu zdravotnických a léčebných služeb, a to jak profesionálně, tak i komerčně.
 • Celkový objem poradenských služeb ohledně organizace komerčních zdravotnických ordinací a zařízení „od nuly“ s veškerou potřebnou dokumentací a kalkulacemi.
 • Celkový objem poradenských služeb ohledně vedení a rozvoje podnikání ve zdravotnictví a zavedení nových směrů.
 • Dodávka moderního zdravotnického a kosmetického zařízení.

Produkty společnosti „RA” jsou v první řadě orientovány na komerční zdravotnické struktury, a rovněž na podnikatele se záměrem začít podnikání ve zdravotnictví "od nuly“.

 • Technologie a zařízení nabízené společností jsou především vysoce profesionálně efektivní.
 • Nabízíme flexibilní režimy práce s partnery, s přihlédnutím k jejich přání a zvláštnostem regionů
 • Poradíme v oblasti volby směru podnikání v zdravotnictví a účelnosti jeho organizace jako celku pro každý konkrétní region.
 • Nabídneme nejrentabilnější produkty, s nejrychlejší návratností, které přinesou maximální zisk.
 • Ceny produktů poskytovaných naší společností nepřesahují ceny výrobců, a často bývají díky objemu obratu nižší.

Nabízíme osvědčené a nejvíce perspektivní směry činností z profesionálního, finančního a image hlediska. Díky společnosti „RA“ s.r.o. je váš finanční úspěch naprogramován!

Komerční aspekty franšízové nabídky

 • Název franšízy: Síť zdravotnických středisek léčby, diagnostiky a prevence různých forem závislostí, stavů a nemocí pomocí automatizovaného přístroje se softwarem „Ra-Kurz“ metodou „Ra-Kurz”.
 • Cena léčebně-diagnostického přístroje je 73 500 $.
 • Měsíční licenční poplatky 1000 $ .
 • Odklad platby licenčních poplatků na 10 měsíců od zahájení při poskytování franšízového balíku v plném rozsahu
 • Doba návratnosti do 10 měsíců
 • Počáteční investice od 100 000 do 110 000 $ měsíčně
 • Počáteční investice pro stávající zdravotnická zařízení od 73 500 $
 • Franšízový balíček zahrnuje:

Pro prvního partnera ve státě – ekonomicky výhodná nabídka stát se zástupcem společnosti „RA“ na území státu s možností rychlé rentability lékařského střediska a trvalého přísunu dodatečného zisku