Modern medical technologies COMPANY RA
+7(812)309-76-37
+7-963-433-46-09
+7-912-823-55-43
E-mail: ra@rasng.ru
Skype: rasng.ru

ფრანჩაიზინგის წინადადება

სამედიცინო სისტემა „რა-კურსი“ აფართოებს ავტომატიზებული კომპიუტერული აპარატულ-პროგრამული კომპლექსის „რა-კურს“-ის საფუძველზე დამოკიდებულებების, მდგომარეობების და დაავადებების სხვადასხვა ფორმების მკურნალობის, დიაგნოსტიკისა და პროფილაქტიკის ცენტრების თავის ქსელს.

ჩვენს სამედიცინო ცენტრებშიტარდება ალკოჰოლური, ნიკოტინური, საკვები, ინტერნეტ, სათამაშო დამოკიდებულებების, ტოქსიკომანიის, ანორექსიის, ნარკომანიის, დეპრესიის, ნევროზების, სხვა მდგომარეობების და დაავადებების აპარატული დიაგნოსტიკა და ეფექტური კომპლექსური მკურნალობა „რა-კურს“-ის მეთოდით.

„რა-კურს“-ის მეთოდი შემუშავებული იქნა ალკოჰოლური და ნიკოტინური დამოკიდებულების მკურნალობის კომპლექსური მეთოდის საფუძველზე (პატენტი 2145888, 27.02.2000) და წარმოადგენს მისი განვითარებისა და გაფართოების შედეგს პრაქტიკული გამოყენებისას ათზე მეტი წლის განმავლობაში. მეთოდი ეფუძნება კვანტური, მათ შორის, ლაზერული თერაპიის, მიკროტალღური რეზონანსული თერაპიის, რეფლექსოთერაპიის. TES-თერაპიის და ჰომეოპათიის შეხამებას.

„რა-კურსი“ აერთიანებს როგორც ძველი აღმოსავლური პრაქტიკების ელემენტებს, ასევე მაღალი ტექნოლოგიების უკანასკნელ მიღწევებს..
მეთოდი „რა-კურსი“ ეფექტურად გამოიყენება

დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და პროფილაქტიკისთვის

მეთოდის უპირატესობები და განსხვავებები:

კომერციული წინადადება

გთავაზობთ მონაწილეობა მიიღოთ დამოკიდებულებების სხვადასხვა ფორმებთან ბრძოლის ევროპული მასშტაბის ქსელური პროგრამის განვითარების პროექტში.

საქმის მორალური გამართლება, სამედიცინო ტექნოლოგიების მეცნიერული დასაბუთება, რენტაბელობის მაღალი მაჩვენებლები (700%-მდე წელიწადში), დაბალი კონკურენცია სეგმენტში, განვითარების ფართო პერსპექტივები ჩვენს წინადადებას უნიკალურს ხდის.

საკუთარი სამედიცინო ცენტრის გასახსნელად გადმოგეცემათ აუცილებელი ცოდნის, ტექნოლოგიების, მეთოდიკის, მოწყობილობებისა და პრეპარატების სრული ნაკრები. პარტნიორს არ მოეთხოვება სპეციალური ცოდნა და უნარები. გახსნის, ფუნქციონირების დაწყებისა და შემდგომი მუშაობის ყველა ეტაპზე უზრუნველყოფილია პარტნიორის ბიზნესის ყოველმხრივი მხარდაჭერა:

პროექტის ეკონომიკური მაჩვენებლები

ბიზნესის არაწამგებიანობა უზრუნველყოფილია კაბინეტის მხოლოდ 20%-იანი დატვირთვის პირობებში!

ჩვენი წინადადების უპირატესობების

კომპანიის შესახებ

კომპანია „რა“ რუსეთის, დსთ-ის და ევროპის სამედიცინო ბაზრებზე მუშაობს 2004 წლიდან. კომპანიის საქმიანობის ძირითადი ეტაპებია:

კომპანია“რა“-ს პროდუქტები ორიენტირებულია, პირველ რიგში, კომერციულ სამედიცინო სტრუქტურებზე, ასევე მეწარმეებზე, რომელთაც სამედიცინო ბიზნესის გახსნა სურთ „ნულიდან“.

ჩვენ გთავაზობთ საქმიანობის შემოწმებულ და ყველაზე პერსპექტიულ მიმართულებებს პროფესიულ, ფინანსურ და საიმიჯო თვალსაზრისით. კომპანია შპს „რა“-სთან ერთად თქვენი ფინანსური წარმატება დაპროგრამებულია!

ფრანჩაიზინგული წინადადების კომერციული ასპექტები

პირველ პარტნიორს სახელმწიფოში - ეკონომიკურად მომგებიანი შეთავაზება გახდეთ კომპანია „რა“-ს წარმომადგენელი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე სამედიცინო ცენტრის ხარჯების სწრაფი ანაზღაურების და დამატებითი მოგების მუდმივი მიღების შესაძლებლობით

+7(812)309-76-37, +7-963-433-46-09, +7-912-823-55-43
создание сайта Киров, раскрутка сайта Киров
Copyright ООО "RA" 2012-2015, All rights reserved
A network of medical centers Ra-Course