Modern medical technologies COMPANY RA
+7(812)309-76-37
+7-963-433-46-09
+7-912-823-55-43
E-mail: ra@rasng.ru
Skype: rasng.ru

Франчайзинг сунушу

«Ра-Курс» медициналык системасы «Ра-Курс» автоматташтырылган аппараттык-программалык комплексинин негизинде көз карандуулуктардын,абалдардын жана оорулардын ар кандай формаларын даарылоо, диагностика жана прафилактикасы боюнча өзүнүн борбордук тармактарын кеңейтет.

Биздин медициналык борборлордо  алкоголдук, никотиндик, азыктык, интернет, оюндук көз карандуулуктарды, токсикоманияны, анорексияны, наркоманияны, депрессияларды, невроздорду, башка абалдарды жана орууларды аппараттык диагностикасы жана эффективдүү комплекстик дарылоосы  «Ра-Курс» методу менен өткөрүлөт.

“Ра-Курс” методу Алкоголдук жана тамекилик көз карандуулугун комплексттик дарылоо методунун  негизинде иштелип чыккан (27.02.2000 дан 2145888 патенти) жана практикалык колдонуунун он жылдык мөөнөттөн көбүрөөк аралыгында анын өнүгүүсүнүн жана кеңейүүсүнүн натыйжасы болуп эсептелет. Метод кванта, ошонун ичинде лазердик терапиянын, микротолкундуу резонанстык терапиянын, рефлекстиктерапиянын, ТЭС- терапиясынын жана гомеопатиянын айкалышында негизделген.

“Ра-Курс” байыркы чыгыш практикаларынын да жана жогорку технологиянын акыркы жетишкендиктеринин элементтерин камтыйт.

“Ра-Курс” методу төмөнкүлөрдүн диагностикасы, даарылоосу жана прафилактикасы үчүн эффективдүү колдонулат.

Методдун артыкчылыгы жана айырмачылыгы:

Коммерциялык сунуш

Көз карандуулуктун ар кандай формалары менен күрөш боюнча Европалык масштабында тармактык программасынын өнүгүүсүнүн долбооруна катышууну сунуштайбыз.

Иштин моралдык актоосу, медициналык технологиялардын илимий негиздүүлүгү, рентабелдүүлүктүн жогорку көрсөткүчтөрү (жылына700% чейин), сегментте төмөн аттандаштыгы, өнүгүүнүн кенен перспективалары биздин сунушту уникалдуу кылат.

Өз медициналык борборду ачуу үчүн, билимдердин, технологиялардын, методикалардын, жабдуулардын жана препараттардын бардык керектүү тобу берилет. Өнөктөн атайын билим жана көндүмдөр талап кылынбайт. Ачуунун, жүргүзүүнүн жана кийинки иштин бардык этаптарында, бизнес Өнөктүн ар тараптуу колдоосу камсыз кылынат:

Долбоордун экономикалык көрсөткүчтөрү

Бизнестин зыянсыздыгы кабинеттин 20% гана жүктөлүүсүндө жетет!

Биздин сунуштун артыкчылыктары

Компания тууралуу

«РА»компаниясы 2004 жылдан баштап Орусиянын, КМШ жана Европа өлкөлөрүнүн медициналык базарында иштейт. Компаниянын негизги багыттары төмөнкүлөр:

“РА”компаниясынын продукттары коммерциялык медициналык структураларга жана ошондой эле “нөлдөн баштап” медициналык бизнес ачууга ниет кылган ишкерлерге арналган.

Биз профессионалдык, финансылык жанан имидждик планда өтө перспективдүү жана текшерилген ишкердик багыттарын сунуш кылабыз. ЖЧК «РА» компаниясы менен сиздин финансылык ийгилик программалашты!

Франчайзинг сунушунун коммерциялык аспекттери

Мамлекеттеги биринчи өнөккө – экономикалык пайдалуу сунуш бул медициналык борбордун тез акталыш мүмкүнчүлүгү жана кошумча кирешенин мөөнөтсүз алуусу менен мамлекеттин территориясында РА компаниясынын өкүлү болуу.

+7(812)309-76-37, +7-963-433-46-09, +7-912-823-55-43
создание сайта Киров, раскрутка сайта Киров
Copyright ООО "RA" 2012-2015, All rights reserved
A network of medical centers Ra-Course