Франчайзинг сунушу

 • Ар айлык киреше 5 000 ден 25 000 $ чейин.
 • Акталышы 10 айга чейин
 • Жалпы инвестициялар 110 000 $ чейин
 • Чечим чыгарылгандан баштап жүргүзүү мөөнөтү - 90 күнгө чейин
 • Бөлмө 65 тен 120 кв.м.ге чейин
 • Атайын билим жана көндүмдөр талап кылынбайт
 • Паушалдык төгүм (Ра-Курс аппараттык-программалык комплекстин баасы) 73 500 $
 • Бизнес жүргүзүлгөн аймакта Ра-Курс компьютердик программасын, брендди жана методду колдонууга ар бир өнөккө эклюзивдүү укуктар берилет
 • Роялти айына 1000 $.
 • Роялтинин төлөө мөөнөтүн узартуусу франчайзингдик пакеттин толук көлөмдө берилген учурунан баштап 10 ай

«Ра-Курс» медициналык системасы «Ра-Курс» автоматташтырылган аппараттык-программалык комплексинин негизинде көз карандуулуктардын,абалдардын жана оорулардын ар кандай формаларын даарылоо, диагностика жана прафилактикасы боюнча өзүнүн борбордук тармактарын кеңейтет.

Биздин медициналык борборлордо  алкоголдук, никотиндик, азыктык, интернет, оюндук көз карандуулуктарды, токсикоманияны, анорексияны, наркоманияны, депрессияларды, невроздорду, башка абалдарды жана орууларды аппараттык диагностикасы жана эффективдүү комплекстик дарылоосы  «Ра-Курс» методу менен өткөрүлөт.

“Ра-Курс” методу Алкоголдук жана тамекилик көз карандуулугун комплексттик дарылоо методунун  негизинде иштелип чыккан (27.02.2000 дан 2145888 патенти) жана практикалык колдонуунун он жылдык мөөнөттөн көбүрөөк аралыгында анын өнүгүүсүнүн жана кеңейүүсүнүн натыйжасы болуп эсептелет. Метод кванта, ошонун ичинде лазердик терапиянын, микротолкундуу резонанстык терапиянын, рефлекстиктерапиянын, ТЭС- терапиясынын жана гомеопатиянын айкалышында негизделген.

“Ра-Курс” байыркы чыгыш практикаларынын да жана жогорку технологиянын акыркы жетишкендиктеринин элементтерин камтыйт.

“Ра-Курс” методу төмөнкүлөрдүн диагностикасы, даарылоосу жана прафилактикасы үчүн эффективдүү колдонулат.

Методдун артыкчылыгы жана айырмачылыгы:

 • наркология үчүн уникалдуу эффективдүүлүк – даарылоодон өтүп жаткан бейтаптардын 85% айыгуусу;
 • кайталануу коркунучсуз алкоголду кийинки дозаланган колдонуусунун мүмкүнчүлүгү;
 • алкоголизмдин, ошондой эле пиволук, аялдардын жана жаш өспүрүмдөрдүн алкоголизминин бардык формаларын даарылоо;
 • Даарылоонун натыйжасында психикага жана жеке өзгөрүүлөргө терс таасиринин жоктугу;
 • Оюндук, компьютердик, азыктык, наркотиктик көз карандуулуктарды объективдүү таасир берүү методу менен радикалдуу дарылоосу.
 • Көз карандуулуктардан айыгууга мөөнөтсүз кепилдик тартуулоосу;
 • Ар бир бейтаптын көп факторлорун жана өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен индивидуалдык мамиле кылуу;
 • Ички оорулардын параллелдик даарылосу;
 • жеткиликтүүлүк – жогору болбогон даарылоонун баасы, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү.

Коммерциялык сунуш

Көз карандуулуктун ар кандай формалары менен күрөш боюнча Европалык масштабында тармактык программасынын өнүгүүсүнүн долбооруна катышууну сунуштайбыз.

Иштин моралдык актоосу, медициналык технологиялардын илимий негиздүүлүгү, рентабелдүүлүктүн жогорку көрсөткүчтөрү (жылына700% чейин), сегментте төмөн аттандаштыгы, өнүгүүнүн кенен перспективалары биздин сунушту уникалдуу кылат.

Өз медициналык борборду ачуу үчүн, билимдердин, технологиялардын, методикалардын, жабдуулардын жана препараттардын бардык керектүү тобу берилет. Өнөктөн атайын билим жана көндүмдөр талап кылынбайт. Ачуунун, жүргүзүүнүн жана кийинки иштин бардык этаптарында, бизнес Өнөктүн ар тараптуу колдоосу камсыз кылынат:

 • Медициналык борборду ачуу үчүн даярдануу этабында колдоо жана жардамдын толук комплекси: жайгашууну, персоналды, лицензиялоону, жабдууну, жарнамалык материалдарды берүүнү тандап алууда жардам.
 • Борборлоштурулган жарнамалык көтөрүлүү, даректик жарнамалык колдоо, Өнөктөрдүн медициналык борборлоруна аймактык бейтаптарды түз жиберүү.
 • Компьютердик программанын тейлөөсү жана жаңы иштелип чыгуулардын жана технологиялардын пайда болушуна жараша жана көрсөтүлгөн медициналык кызматтардын тизмесинин кеңейүүсүнө жараша анын жаңыруусу.
 • Жаңы иштелип чыгуулардын жана технологиялардын пайда болушуна жараша жана көрсөтүлгөн медициналык кызматтардын тизмесинин кеңейүүсүнө жараша медициналык борбордун комплектациясынын кеңейүүсү.
 • Аймактык медициналык борборлордун персоналын окутуу, аттестациясы жана адистигин көтөрүү.
 • Медициналык технологиялар, приборлор, преппараттар, татаал абалдагы бейтаптарды алып баруу боюнча консультациялар, бизнестти ылайыкташтыруу жана жүргүзүү боюнча консультациялар жана он-лайн техникалык колдоосу.

Долбоордун экономикалык көрсөткүчтөрү

 • Баштапкы инвестициялардын көлөмү: 100 000 – 110 000 $.
 • Учурдагы медициналык мекемелер үчүн баштапкы инвестициялардын көлөмү: 73 500 $ дан жогору
 • Пландуу киреше: айына 5 000 – 25 000 $
 • Акталышы 10 айга чейин

Бизнестин зыянсыздыгы кабинеттин 20% гана жүктөлүүсүндө жетет!

Биздин сунуштун артыкчылыктары

 • Минималдык тобокелдиктерде кирешелүүлүктүн жана рентабелдүүлүктүн жогорку көрсөткүчтөрү:
  • Алкоголизмди жана көз карандуулуктун башка түрлөрүн комплекстүү системалык даарылоосунун сегментиндеги төмөн атаандаштык.
  • Көз карандуулуктун тизмесинин даарылоосу боюнча “Ра-Курс” методунун атаандаштары жок.
  • Атаандаштыктын бар болуусунда, мисалы акологизмди даарылоодо- атаандаштардын программасы 2,5 – 4 эсе кымбатыраак.
  • Атаандаштардын тармагы жана айкашкан жарнамалык колдоосу болбойт.
  • Атаандаштар кепилдик беришпейт.
  • Атаандаштардын методикасынын профилактика программалары болбойт.
  • Бардык  «РА» Өнөктөрү бизнес жүргүзүлгөн аймакта Ра-Курс технологиясын жана брендин колдонууга эксклюзивдүү укук алышат.
  • Ар айлык киреше инвестициялардан 50% аша алат!
  • Долбоор терс өзгөрүүлөргө макроэкономикада да туруктуу: кризистик учурларда сурам жалаң гана жогорулайт.
  • Текшерүүчү органдар медициналык мекемелерге лоялдуу. Долбоор мамлекеттин кызыкчылыгына жана экономиканы өнүктүрүү максаттарына дал келет: чакан бизнесте жаңычылдарды киргизүү.
 • Атайын көндүмдөр, тажрыйба, активдер талап кылынбайт.
 • Маркетингдин эффективдүү жана көлөмдүү программасы:
  • Сиздин аймактан Сиздин бардык кайрылууларыңыз, сөзсүз дал Сиздин медициналык борборго жиберилет.
  • Так Сиздин компаниянын интернетте борборлошкон жарнамасы.
  •  Медициналык борборлор системасынын бардык катышуучуларынын биргелешкен айкашкан жарнамасы
  • Биздин колдоо программабыз бардык көйгөйлөрдөн куткарат. Биз сиздин ийгилигиңизди каалайбыз. Баарын үйрөтөбүз. Баарын көрсөтөбүз. Баарын камсыз кылабыз. Катышабыз. Бардык этаптарда кеңеш беребиз.

Компания тууралуу

«РА»компаниясы 2004 жылдан баштап Орусиянын, КМШ жана Европа өлкөлөрүнүн медициналык базарында иштейт. Компаниянын негизги багыттары төмөнкүлөр:

 • Медицина жана айыктыруу областындагы алдынкы технологияларды киргизүү жана өнүктүрүү.
  • Алдынкы дарылоо-айыктыруу методикаларын түзүү, ийгиликтүү баштоо схемасын иштеп чыгуу жана медициналык бизнести жүргүзүү үчүн КМШ өлкөлөрүнүн медициналык жана экономикалык потенциалын тартуу
 • Медициналык жана айыктыруу кызматтар базарында профессионалдык жана ошондой эле коммерциялык планда атаандаштыкты болтурбоого мүмкүндүк берген жаңычыл иштеп чыгууларды киргизүү.
 • Бардык керектүү документация жана эсеп менен коммерциялык медициналык кабинеттердин жана «нөлдөн баштап» мекемелердин уюштуруу боюнча консалтинг кызматтарынын бүткүл көлөмү.
 • Медициналык бизнести жүргүзүү жана өнүктүрүү жана жаңы багыттарды киргизүү боюнча консалтинг кызматынын бүткүл көлөмү.
 • Заманбап медициналык жана косметологиялык жабдууларды жеткирип берүү.

“РА”компаниясынын продукттары коммерциялык медициналык структураларга жана ошондой эле “нөлдөн баштап” медициналык бизнес ачууга ниет кылган ишкерлерге арналган.

 • Компания тарабынан сунушталган технологиялар жана жабдуулар барынан биринчи профессионалдык планда жогорку эффективдүү болуп эсептелет.
 • Биз өнөктөрдүн каалоосун жана аймактардын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен алар үчүн ийкемдүү схемаларды сунуш кылабыз
  Медициналык бизнестин багытын тандоо жана ар бир конкреттүү аймак үчүн анын уюмунун максатка ылайыктуулугу боюнча сунуштоолорду беребиз.
 • Биз сунушка максималдуу тез акталышы болгон жана максималдуу киреше алып келген өтө эле жогорку рентабелдүү продукттарды тандайбыз.
 • Биздин компания тарабынан берилген продукттардын баалары, өндүрүүчүлөрдүн баасынан жогорулабайт, тескеринче товар айландыруунун көлөмүнүн эсебинен улам-улам төмөн болот.

Биз профессионалдык, финансылык жанан имидждик планда өтө перспективдүү жана текшерилген ишкердик багыттарын сунуш кылабыз. ЖЧК «РА» компаниясы менен сиздин финансылык ийгилик программалашты!

Франчайзинг сунушунун коммерциялык аспекттери

 • Франшизанын аты: “Ра-Курс ”методу менен “Ра-Курс” автоматташтырылган компьютердик аппараттык-программалык комплексинин негизинде көз карандуулуктардын, абалдардын жана оорулардын ар кандай формаларын даарылоосунун, диагностикасынын жана профилактикасынын медициналык борборлор тармагы.
 • Даарылоочу-диагностикалык компьютердик комплесинин баасы 73 500 $.
 • Роялти айына 1000 $
 • Франчайзингдик пакеттин толук көлөмүндө баштоо учурунан баштап роялти төлөмдөрүндө мөөнөттү узартуу 10ай
 • Акталыш мөөнөтү 10 айга чейин
 • Баштапкы инвестициялар айына 100 000 ден 110 000 $ чейин
 • Иштеп жаткан мекемелер үчүн баштапкы инвестициялар 73 500 $ дан жогору
 • Франчайзингдик пакет төмөнкүлөрдү камтыйт:
  • “Ра-Курс автоматташтырылган компьютердик аппараттык- программалык комплексин”
  •  Пакеттерди колдонуу укугун
  • Өнөктүн мамлекетинин территориясында патентти каттоосун
  • Ра-Курс компьютердик программасын өнөктүн иштеген аймагынын мамлекеттик тилине которуусун
  • Бизнести жүргүзүү территориясында учурдагы метод менен иштөөгө эксклюзивдүү укугунун кепилдигин
  •  “Ра-Курс” брендин колдонуу укугун
  •  Ра-курс компьютердик программасын колдонуусуна лицензияны
  • “РА” компаниясынын корпоративдик сайтына катышууну
  •  Ра-Курс медициналык борборлор тармагынын корпоративдик сайтына  катышууну
  •  “Ра-Курс” даарылоо мекемелеринин биргелешкен жарнамалык системаларына катышууну
  • Компьютердик программалардын тейлөөсүн
  • Даарылоонун диагностикасынын жана схемаларынын методдорун тереңдетүү жана мыктылоо жана бир жылдан кем эмес көрсөтүлгөн медициналык кызматтардын тизмесин кеңейтүү менен компьютердик программалардын жаңыртуусун.
  • Көрсөтүлгөн медициналык кызматтардын кеңейүүсү менен -компьютердик программалар жаңыртылган сайын аппараттык компьютердик комплексинин комплектациясынын кеңейүүсүн.
  • Жаңы маалымдамалардын жана методикалык иштеп чыгуулардын- алар чыккан сайын жеткирип берүүсүн.

Мамлекеттеги биринчи өнөккө – экономикалык пайдалуу сунуш бул медициналык борбордун тез акталыш мүмкүнчүлүгү жана кошумча кирешенин мөөнөтсүз алуусу менен мамлекеттин территориясында РА компаниясынын өкүлү болуу.