Franšīzes piedāvājums

MŪSDIENU MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJAS

KOMPĀNIJA RA

 • Ikmēneša peļņa no 5 000 līdz 25 000 $
 • Atmaksāšanās līdz 10 mēnešiem
 • Kopējās investīcijas līdz 110 000 $
 • Palaišanas termiņš kopš lēmuma pieņemšanas brīža – līdz 90 dienām
 • Telpas no 65 līdz 120 m²
 • Nav nepieciešama speciālā izglītība un iemaņas
 • Vienreizējā iemaksa (kompleksa Ra-Kurss aparatūras un programmatūras vērtība) 73 500 $
 • Katram partnerim tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības metodes, zīmola un datorprogrammas Ra-Kurss izmantošanai biznesa realizācijas reģionā
 • Autoratlīdzība 1000 $ mēnesī
 • Autoratlīdzības izmaksu atlikšana uz 10 mēnešiem no starta brīža, piešķirot pilna apjoma franšīzes paketi

Medicīnas sistēma „Ra-Kurss” paplašina savu uz automatizētā datorizētā aparatūras un programmatūras kompleksa „Ra-Kurss” bāzēto dažādu atkarību formu, stāvokļu un saslimšanu ārstniecības, diagnostikas un profilakses centru tīklu.

Mūsu medicīnas centros tiek veikta alkohola, nikotīna, pārtikas, interneta, azartspēļu atkarību, toksikomānijas, anoreksijas, narkomānijas, depresiju, neirožu, citu stāvokļu un saslimšanu aparatūras diagnostika un kompleksa ārstēšana pēc „Ra-Kurss” metodes.

„Ra-Kurss” metode tika izstrādāta, pamatojoties uz Alkohola un tabakas atkarības ārstēšanas komplekso metodi(27.02.2000, patents 2145888), un ir šīs metodes attīstības un paplašināšanas rezultāts pēc vairāk kā desmit gadu praktiskas izmantošanas. Metode balstās uz kvantu, tai skaitā lāzerterapiju, mikroviļņu rezonanses terapiju, refleksoterapiju, TES terapiju un homeopātiju.

„Ra-Kurss” ietver gan seno austrumu prakses elementus, gan jaunākos augsto tehnoloģiju sasniegumus.

„Ra-Kurss” metode tiek efektīvi izmantota diagnosticēšanā, ārstēšanā un profilaksē.

Metodes priekšrocības un atšķirības:

 • unikāla efektivitāte narkoloģijā – 85% pacientu, kas izgājuši terapiju, ir izveseļojušies;
 • iespēja vēlāk dozēti lietot alkoholu bez recidīva draudiem;
 • visu alkoholisma formu ārstēšana, ieskaitot alus, sieviešu un pusaudžu alkoholismu;
 • neiedarbojas negatīvi uz psihi, ārstēšanās rezultātā nav personības izmaiņu;
 • radikāla azartspēļu, datora, pārtikas, narkotisko atkarību ārstniecība, izmantojot objektīvās iedarbības metodes;
 • beztermiņa garantiju sniegšana par izārstēšanos no atkarībām;
 • individuāla pieeja, ņemot vērā daudzus faktorus un katra pacienta īpatnības;
 • paralēla iekšējo slimību ārstēšana;
 • pieejamība – zema maksa par ārstēšanos, iespēja veikt apmaksu pa daļām.

Komerciālais piedāvājums

Piedāvājam piedalīties Eiropas mēroga tīkla programmas cīņai ar dažādām atkarības formām attīstības projektā.

Pasākuma morālais apliecinājums, medicīnas tehnoloģiju zinātniskā pamatotība, augsti rentabilitātes rādītāji (līdz 700% gadā), zema konkurence segmentā, visplašākās attīstības perspektīvas padara mūsu piedāvājumu unikālu.

Sev piederoša medicīnas centra atvēršanai tiek piešķirts viss nepieciešamo zināšanu, tehnoloģiju, metodiku, iekārtu un preparātu kopums. No Partnera netiek prasītas speciālas zināšanas un iemaņas. Visos atvēršanas, iedarbināšanas un sekojošā darba posmos tiek nodrošināts vispusīgs biznesa Partnera atbalsts:

 • Pilns atbalsta un palīdzības komplekss medicīnas centra sagatavošanas un atvēršanas posmā: palīdzība telpu, personāla izvēlē, licencēšanā, aprīkošanā, reklāmas materiālu piešķiršana.
 • Centralizēta reklāmas veicināšana, mērķtiecīgs reklāmas atbalsts, reģionālo pacientu tieša nosūtīšana uz Partneru medicīnas centriem.
 • Datorprogrammas apkalpošana un tās atjaunināšana, parādoties jaunām izstrādnēm un tehnoloģijām, sniedzamo medicīnisko pakalpojumu saraksta paplašināšana.
 • Medicīnas centra komplektēšanas paplašināšana, parādoties jaunām izstrādnēm un tehnoloģijām, sniedzamo medicīnisko pakalpojumu saraksta paplašināšana.
 • Reģionālo medicīnas centru personāla apmācība, atestācija un kvalifikācijas celšana.
 • Konsultācijas un tehniskais atbalsts tīmeklī par medicīnas tehnoloģijām, ierīcēm, preparātiem, konsultācijas par sarežģītu pacientu vadīšanu, biznesa pārzināšanu un optimizāciju.

Projekta ekonomiskie rādītāji

 • Starta investīciju apjoms: 100 000 – 110 000 $.
 • Starta investīciju apjoms strādājošām medicīnas iestādēm: no 73 500 $
 • Plānotā peļņa: 5 000 – 25 000 $ mēnesī
 • Atmaksāšanās līdz 10 mēnešiem

Biznesa darbs bez zaudējumiem sasniedzams, ja kabineta noslodze ir tikai 20%!

Mūsu priekšlikuma priekšrocības

 • Augsti peļņas un rentabilitātes rādītāji ar minimāliem riskiem:
  • Zema konkurence alkoholisma un citu atkarību veidu kompleksās sistēmiskās ārstēšanas segmentā.
  • Vairāku atkarību ārstēšanā Ra-Kurss” metodeinav konkurentu.
  • Konkurences apstākļos, piemēram, alkoholisma ārstēšanā, konkurentu programmas ir 2,5 – 4 reizes dārgākas.
  • Konkurentiem nav tīkli un savstarpējas reklāmas atbalsts.
  • Konkurenti nesniedz garantijas.
  • Konkurentu metodikām nav profilakses programmu.
  • Visi „RA” Partneri saņem ekskluzīvas tiesības izmantot sava biznesa reģionā Ra-Kursa zīmolu un tehnoloģijas.
  • Ikmēneša peļņa var pārsniegt 50% no investīcijām!
  • Projekts ir noturīgs pat pret negatīvām pārmaiņām makroekonomikā: krīzes periodos pieprasījums pieaug.
  • Kontrolējošās institūcijas ir lojālas pret medicīnas iestādēm. Projekts atbilst valsts interesēm un ekonomikas attīstības uzdevumiem: inovāciju ieviešana mazajā biznesā.
 • Nav nepieciešamas speciālas iemaņas, pieredze, aktīvi.
 • Efektīva un apjomīga mārketinga programma:
  • Visi iesniegumi no Jūsu reģiona neapšaubāmi tiek pāradresēti Jūsu medicīnas centram.
  • Konkrēti Jūsu kompānijas centralizēta reklāma internetā.
  • Visu medicīnas centru sistēmas dalībnieku kopēja šķērsreklāma.
 • Mūsu atbalsta programma atrisinās visas problēmas. Mēs vēlamies Jūsu panākumus. Visā apmācīsim.
  Visu parādīsim.
  Visu piešķirsim. Piedalīsimies. Dosim padomus visos posmos.

Par kompāniju

Kompānija „RA Krievijas, NVS valstu un Eiropas medicīnas tirgū strādā kopš 2004.gada. Kompānijas galvenie darbības virzieni ir:

 • Jaunāko tehnoloģiju izstrāde un ieviešana medicīnas un atveseļošanas jomā.
 • NVS valstu medicīnas zinātniskā un ekonomikas potenciāla piesaistīšana, lai radītu modernas ārstniecības un atveseļošanas metodikas, izstrādātu medicīnas biznesa veiksmīgas uzsākšanas un realizēšanas shēmas.
 • Inovatīvu izstrāžu ieviešana, kas ļautu izvairīties no konkurences medicīnas un atveseļošanas pakalpojumu tirgū kā profesionālā, tā arī komerciālā jomā.
 • Viss konsultāciju pakalpojumu apjoms komerciālo medicīnas kabinetu un iestāžu organizēšanā „no nulles”, ar visu nepieciešamo dokumentāciju un aprēķiniem.
 • Viss konsultāciju pakalpojumu apjoms medicīnas biznesa organizēšanā un attīstībā un jaunu virzienu ieviešanā.
 • Mūsdienīgas medicīnas un kosmetoloģijas aparatūras piegādes.

Kompānijas „RA” produkti pirmkārt ir orientēti uz komerciālām medicīnas struktūrām, kā arī uzņēmējiem, kas plāno uzsākt medicīnas biznesu „no nulles”.

 • Kompānijas piedāvātās tehnoloģijas un aparatūra ir augsti efektīva profesionālā jomā.
 • Mēs piedāvājam elastīgas darba shēmas ar partneriem, ņemot vērā viņu vēlmes un reģionu īpatnības.
 • Mēs sniedzam ieteikumus katram konkrētam reģionam medicīnas biznesa virzienu izvēlē un par tā organizācijas lietderīgumu kopumā.
 • Mēs izvēlamies piedāvājumam visrentablākos produktus, kuri ātri atmaksājas un dod maksimālu peļņu.
 • Mūsu kompānijas piedāvāto produktu cenas nepārsniedz ražotāju cenas, un preču apgrozījuma dēļ bieži ir pat zemākas.

Mēs piedāvājam pārbaudītus un profesionālā, finanšu un tēla ziņā visperspektīvākos darbības virzienus. Kopā ar SIA „RA” jūsu finanšu panākumi ir jau ieprogrammēti!

Franšīzes piedāvājuma komerciālie aspekti

 • Franšīzes nosaukums: Dažādu atkarības formu, stāvokļu un saslimšanu diagnostikas, ārstēšanas un profilakses medicīnas centru tīkls uz automatizētas datorizētas aparatūras un programmatūras kompleksa „Ra-Kurss” bāzes ar „Ra-Kurss” metodi.
 • Ārstniecības un diagnostikas datorkompleksa cena 73 500 $.
 • Autora honorārs 1 000 $ mēnesī.
 • Autora honorāra izmaksu atlikšana 10 mēnešus no uzsākšanas brīža, piešķirot pilna apjoma franšīzes paketi
 • Atmaksāšanās termiņš līdz 10 mēnešiem
 • Starta investīcijas no 100 000 līdz 110 000 $ mēnesī
 • Starta investīcijas strādājošām medicīnas iestādēm no 73 500 $ mēnesī
 • Franšīzes pakete ietver:
  • Automatizētu datorizētu aparatūras un programmatūras kompleksu „Ra-Kurss”.
  • Patentu izmantošanas tiesības.
  • Patenta reģistrāciju partnera valsts teritorijā.
  • Datorprogrammas Ra-Kurss tulkošanu partnera darbības reģiona valsts valodā.
  • Ekskluzīvu tiesību garantijas strādāt ar doto metodi biznesa kārtošanas reģionā.
  • Tiesības izmantot brendu „Ra-Kurss”.
  • Datorprogrammas Ra-kurss izmantošanas licenci.
  • Piedalīšanos kompānijas „RA” korporatīvajā vietnē.
  • Piedalīšanos „Ra-Kurss” medicīnas centru tīkla korporatīvajā vietnē.
  • Piedalīšanos „Ra-Kurss” ārstniecības iestāžu sistēmas kopējās reklāmās.
  • Datorprogrammu apkalpošanu.
  • Datorprogrammu atjaunināšanu, pilnveidojot un padziļinot diagnosticēšanas metodes un ārstēšanas shēmas, un sniedzamo medicīnisko pakalpojumu sarakta paplašināšanu ne retāk kā vienu reizi gadā.
  • Aparatūras un datoru kompleksa komplektēšanas paplašināšanu, līdz ar datorprogrammu atjaunināšanu paplašinot sniedzamo medicīnas pakalpojumu sarakstu.
  • Jauno uzziņu un metodisko izstrāžu piegādi – nekavējoties pēc to parādīšanās.

Pirmajam partnerim valstī – ekonomiski izdevīgs piedāvājums kļūt par kompānijas RA pārstāvi valsts teritorijā ar medicīnas centra ātras atmaksāšanās iespēju un beztermiņa papildus peļņas ieguvi