Oferta franchising

 • Zysk miesięczny od 5 000 do 25 000 $.
 • Okres zwrotu do 10 miesięcy
 • Łączne inwestycje do 110 000 $
 • Okres uruchomienia od momentu podjęcia decyzji - do 90 dni
 • Lokal od 65 do 120 m.kw.
 • Nie jest potrzebne specjalne wykształcenie oraz umiejętności
 • Składka ryczałtowa (koszt sprzętowo-programowego kompleksu Ra-Kurs) 73 500 $
 • Każdy partner otrzymuje prawa wyłączności korzystania z metody, marki oraz programu komputerowego Ra-Kurs w regionie prowadzenia biznesu
 • Royalty 1000 $ miesięcznie.
 • Odroczenie wypłaty royalty 10 miesięcy od momentu startu z udostępnieniem pakietu franchisingowego w pełnym zakresie

System medyczny «Ra-Kurs» poszerza sieć swoich centrów leczenia, diagnozowania oraz profilaktyki różnych form uzależnień, stanów i zachorowań na podstawie zautomatyzowanego komputerowego sprzętowo-programowego kompleksu "Ra-Kurs".

W naszych centrach medycznych wykonuje się diagnostyka sprzętowa oraz skuteczne kompleksowe leczenie uzależniania alkoholowego, nikotynowego, od jedzenia, Internetu, toksykomanii, anoreksji, narkomanii, depresji, nerwic, innych stanów i zachorowań metodą «Ra-Kurs».

Metoda „Ra-Kurs” została opracowana na podstawie Kompleksowej metody leczenia uzależnienia alkoholowego i nikotynowego (patent 2145888 z dnia 27.02.2000) i jest wynikiem jego rozwoju i poszerzenia w trakcie ponad dziesięcioletniego stosowania praktycznego. Metoda jest oparta na połączeniu terapii kwantowej, w tym laserowej, mikrofalowej rezonansowej terapii, refleksoterapii, terapii skrajnie wysokiej częstotliwości (NWC) i homeopatii.

„Ra-Kurs” zawiera elementy dawnych praktyk wschodnich oraz najnowsze osiągnięcia wysokich technologii.

Metoda „Ra-Kurs” efektywnie wykorzystuje się do diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki

Zalety i cechy szczególne metody:  

 • unikatowa dla narkologii skuteczność – wyzdrowienie 85% pacjentów odbywających kurację;
 • możliwość używania alkoholu w małych dozach po kuracji bez ryzyka recydywy;
 • leczenie wszystkich form alkoholizmu, w tym piwnego, alkoholizmu kobiet i nastolatków;
 • brak ujemnego wpływu na psychikę, zmian osobowości w wyniku leczenia;
 • radykalne leczenie uzależnienia od gier, komputera, jedzenia, narkotyków metodą obiektywnego wpływu.
 • udostępnienie bezterminowych gwarancji na leczenie uzależnień;
 • indywidualne podejście z uwzględnieniem wielu czynników i cech szczególnych każdego pacjenta;
 • równolegle leczenie zachorowań organów wewnętrznych;
 • dostępność niski koszt leczenia, możliwość opłaty na raty.

Oferta komercyjna

Proponujemy udział w projekcie rozwoju programy sieciowej na skalę europejską do walki z różnymi typami uzależnień.

Usprawiedliwienie moralne przedsięwzięcia, uzasadnienie naukowe technologii medycznych, wysokie wskaźniki rentowności (do 700% rocznie), niska konkurencja w segmencie, szerokie perspektywy rozwoju, czynią naszą propozycję unikatowa.

Do otwarcia własnego centrum medycznego udostępnia się zestaw niezbędnej wiedzy, technologii, metod, urządzeń i substancji leczniczych. Partner nie musi mieć specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. Na wszystkich etapach otwarcia, uruchomienia i następnej pracy, zapewnione jest wszechstronne wsparcie biznesu Partnera:

 • Pełny zestaw wsparcia i pomocy na etapie przygotowania do otwarcia centrum medycznego: pomóc w znalezieniu lokalu, personelu, licencjonowania, wyposażenia, udostępnienie materiałów reklamowych.
 • Centralizowana promocja reklamowa, adresowe wsparcie reklamowe, bezpośrednie skierowanie regionalnych pacjentów do centrów medycznych Partnerów.
 • Obsługiwanie programu komputerowego i jego odnawianie w miarę pojawienia się nowych opracowań i technologii oraz zwiększenia listy świadczonych usług medycznych.
 • Poszerzenie kompletacji centrum medycznego w miarę pojawienia się nowych opracowań i technologii z poszerzeniem listy świadczonych usług medycznych.
 • Szkolenie, atestacja i podwyższenie kwalifikacji personelu regionalnych centrów medycznych.
 • Konsultacje i pomoc techniczna online w zakresie technologii medycznych, przyrządów, substancji leczniczych, konsultacje w zakresie prowadzenia trudnych pacjentów, prowadzenia i optymizacji biznesu.

Wskaźniki ekonomiczne projektu

 • Inwestycje początkowe od 100 000 do 110 000 $.
 • Inwestycje początkowe dla działających instytucji medycznych: od 73 500 $
 • Planowany zysk: 5 000 – 25 000 $ miesięcznie
 • Okres zwrotu do 10 miesięcy

Bezdeficytowość biznesu osiąga się w razie obciążenia gabinetu zaledwie na 20%!

Zalety naszej oferty

 • Wysokie wskaźniki dochodowości i rentowności z minimalnym ryzykiem:
  • Niska konkurencja w segmencie kompleksowego systemowego leczenia alkoholizmu i innych rodzajów uzależnień.
  • W leczeniu szeregu zachorowań metoda „Ra-Kurs” nie ma konkurentów.
  • W razie konkurencji, na przykład w leczeniu alkoholizmu – programy konkurentów są droższe o 2,5–4 razy.
  • Konkurenci nie mają sieci oraz skrzyżowanego wsparcia reklamowego.
  • Konkurenci nie dają gwarancji.
  • Metody konkurentów nie mają programów profilaktyki.
  • Wszyscy Partnerzy „RA” otrzymują prawo wyłączności na stosowanie marki i technologii Ra-Kurs w regionie prowadzenia biznesu.
  • Miesięczny zysk może przekraczać 50% od inwestycji!
  • Projekt jest odporny na zmiany negatywne nawet w makroekonomii: w okresie kryzysu popyt wzrasta.
  • Organy kontrolujące są lojalne do instytucji medycznych. Projekt odpowiada interesom państwa oraz zadaniom rozwoju ekonomiki: wdrożenie innowacji w małym biznesie.
 • Nie są potrzebne specjalne umiejętności, doświadczenie, aktywa.
 • Skuteczny i głęboki program marketingowy:
  • Wszystkie zgłoszenia z Państwa regionu zostaną bezwarunkowo skierowane do Państwa centrum medycznego.
  • Centralizowana reklama w Internecie konkretnie Państwa firmy.
  • Wspólna krzyżująca się reklama wszystkich uczestników systemu centrów medycznych
 • Nasz program wsparcia pozbawi Państwa wszystkich problemów. Pragniemy Państwa sukcesu. Wszystkiemu nauczymy. Wszystko pokażemy.
  Wszystko udostępnimy. Weźmiemy udział. Konsultacje na każdym etapie.

O firmie

Firma „RA” od 2004 roku działa na rynku medycznym Rosji, krajów WNP i Europy. Główne kierunki działalności firmy:

 • Opracowanie i wdrożenie zaawansowanych technologii w dziedzinie medycyny i uzdrawiania.
 • Zaangażowanie naukowego, medycznego i ekonomicznego potencjału krajów WNP w celu opracowania zaawansowanych leczniczo-zdrowotnych metod, opracowania schematów pomyślnego startu i prowadzenia biznesu medycznego
 • Wdrożenie opracowań innowacyjnych które dają możliwość uniknąć konkurencji na rynku usług medycznych i zdrowotnych, zarówno w aspekcie zawodowym, jak i komercyjnym.
 • Cały zakres usług konsultingowych w zakresie organizacji komercyjnych gabinetów medycznych i instytucji od postaw z kompletem niezbędnej dokumentacji i obliczeniami.
 • Cały zakres usług konsultingowych dotyczących prowadzenia i rozwoju biznesu medycznego oraz wdrożenia nowych projektów.
 • Dostawy współczesnego sprzętu medycznego i kosmetologicznego.

Produkty firmy „RA” są nastawione przede wszystkim na komercyjne instytucje medyczne, oraz na przedsiębiorców którzy chcą otworzyć biznes medyczny od postaw.

 • Proponowane przez firmę technologii i sprzęt są przede wszystkim wysoce skuteczne w fachowej sferze.
 • Proponujemy elastyczne schematy pracy z partnerami uwzględniając ich życzenia oraz cech szczególnych regionów
 • Udzielamy rekomendacji dotyczących wyboru kierunku biznesu medycznego oraz celowości jego organizacji dla każdego konkretnego rejonu.
 • Wybieramy dla oferty najbardziej rentowne produkty które mają maksymalnie szybką opłacalność i przynoszą maksymalny zysk.
 • Ceny na produkty które ofiaruje nasza firma nie przekraczają cen producentów, często z powodu dużego obrotu towarów są nawet niższe.

Proponujemy sprawdzone i najbardziej obiecujące z punktu widzenia zawodowego, finansowego oraz wizerunkowego kierunki działalności. Z firmą sp. z o.o. „RA” Państwa sukces finansowy jest zaprogramowany!

Aspekty komercyjne oferty franchisingowej 

 • Nazwa franszyzy: Sieć centrów medycznych leczenia, diagnostyki i profilaktyki różnych form uzależnienia, stanów i zachorowań na podstawie zautomatyzowanego komputerowego kompleksu sprzętowo-programowego „Ra-Kurs” metodą „Ra-Kurs”.
 • Koszt leczniczo-diagnostycznego kompleksu komputerowego 73 500 $.
 • Royalty 1000 $ miesięcznie
 • Odroczenie wypłaty royalty 10 miesięcy od momentu startu z udostępnieniem pakietu franchisingowego w pełnym zakresie
 • Okres zwrotu do 10 miesięcy
 • Inwestycje początkowe od 100 000 do 110 000 $ miesięcznie
 • Inwestycje początkowe dla działających instytucji medycznych wynoszą od 73 500 $
 • Pakiet franchisingowy zawiera:
  • Zautomatyzowany komputerowy kompleks sprzętowo-programowy „Ra-Kurs”
  •  Prawo wykorzystania patentów
  • Rejestracja patentu na terenie państwa partnera
  • Tłumaczenie programu komputerowego Ra-Kurs na język państwowy regionu w którym działa partner
  • Gwarancja wyłącznego prawa na pracę z daną metodą na terenie prowadzenia biznesu
  • Prawo do wykorzystania marki „Ra-Kurs”
  • Licencja na korzystanie z programu komputerowego Ra-Kurs
  • Udział w stronie korporacyjnej firmy „RA”
  • Udział w stronie korporacyjnej sieci centrów medycznych Ra-Kurs
  • Udział we wspólnych reklamach systemu zakładów leczniczych „Ra-Kurs”
  • Obsługiwanie programów komputerowych
  • Odnowienie programów komputerowych z doskonaleniem i poszerzeniem metod diagnostycznych i schematów leczenia oraz rozszerzeniem listy ofiarowanych usług medycznych co najmniej jeden raz w roku.
  • Poszerzenie komputerowego kompleksu sprzętowo-programowego wraz z poszerzeniem listy świadczonych usług medycznych – w miarę odnowienia programów komputerowych.
  • Dostarczenie nowych przewodników oraz opracowań metodycznych – wraz z ich ukazaniem się

Pierwszy partner w państwie dostaje ekonomicznie korzystną propozycję zostania przedstawicielem firmy RA na terenie państwa z możliwością szybkiej opłacalności centrum medycznego oraz bezterminowym osiąganiem dodatkowego zysku