Пунуда франшизе

 • Исплативост: до 10 месеци
 • Укупне инвестиције: до 110.000 $
 • Рок активирања пројекта од момента доношења одлуке - до 90 дана
 • Потребна просторија: од 65 до 120 кв.м.
 • Стручна спрема и посебне навике нису потребне
 • Паушални улог (вредност апаратно-програмског комплекса Ра-Курс): 73.500 $
 • Сваки партнер добија ексклузивно право за коришћење методе, бренда и компјутерског програма Ра-Курс у региону обављања бизниса
 • Накнада: 1000 $ месечно
 • Одгођена исплата накнаде: 10 месеци од момента стартовања уз достављање франшизног пакета у пуном обиму

 Медицински систем „Ра-Курс“ проширује мрежу својих центара за лечење, дијагностику и превенцију различитих врста зависности, стања и болести на бази аутоматизованог компјутерско-програмског комплекса „Ра-Курс“. .

У нашим медицинским центрима обавља се апаратна дијагностика и ефикасно комплексно лечење зависности од алкохола, никотина, хране, интернета, интернет игрица, токсикоманије, анорексије, наркоманије, депресије, нервозе, других стања и болестиметодом „Ра-Курс“.

Метода „Ра-Курс“ је разрађена на бази Комплексне методе за лечење зависности од алкохола и дувана (патент 2145888 од 27.02.2000) и исти је резултат његовог развоја и ширења током периода дужег од десет година у његовој практичној примени. Метода се заснива на комбинацији квантне, укључујући и ласерску, терапије, микроталасне резонансне терапије, рефлексотерапије, електричне стимулације мозга и хомеопатије.

„Ра-Курс“ обухвата како елементе древних источњачких практичара, тако и најновија достигнућа високих технологија.

Метода „Ра-Курс“ се ефикасно користи за дијагностику, лечење и превенцију.

Предности и одлике методе:

 • за наркологију уникатна ефикасност – оздрављење 85% лечених пацијената;
 • могућност накнадне дозиране употребе алкохола без опасности од рецидива;
 • лечење свих облика алкохолизма, укључујући пиво, женски и тинејџерски алкохолизам;
 • одсуство негативног деловања на психу, промене личности насталих као резултат лечења;
 • радикално лечење зависности од компјутерских игрица, компјутера, конзумирања хране, зависност од дроге методама објективне терапије.
 • давање трајних гаранција излечења од зависности;
 • индивидуални приступ уз узимање у обзир мноштва фактора и особености сваког пацијента;
 • истовремено лечење интерних обољења;
 • доступност – ниска цена лечења, могућност плаћања на рате.

Понуда

Нудимо Вам да узмете учешће у пројекту развоја мрежног програма европских размера у борби са различитим облицима зависности.

Морално оправдање, научно образложење медицинских технологија, високи показатељи рентабилности (до 700% годишње), мала конкуренција, најшире перспективе развоја, чине нашу понуду јединственом.

За отварање сопственог медицинског центра пружамо комплет неопходних знања, технологија, опреме и препарата. Нека посебна стручна знања и искуство од Партнера се не захтевају. У свим фазама отварања, пуштања у рад и самог рада, обезбеђујемо Партнеру свестрану подршку бизниса:

 • Пуни комплекс подршке и помоћи у припремној фази за отварање медицинског центра: помоћ у избору просторија, људства, лиценци, опремања, достављање рекламних материјала.
 • Централизована рекламна пропаганда, адресна рекламна подршка, непосредно упућивање регионалних пацијената у медицинске центре Партнера.
 • Сервисирање компјутерског програма и његовог обнављања када се појаве нови пројекти и технологије приликом проширења списка медицинских услуга.
 • Рроширивање комплетирања медицинског центра са појавом нових пројеката и технологија приликом проширења списка медицинских услуга.
 • Обука, давање атеста и повећање квалификације запослених у регионалним медицинским центарима.
 • Консултације и техничка подршка онлине у области медицинских технологија, инструмената, препарата, консултације за вођење компликованих пацијената, вођење и оптимизација бизниса.

Економски показатељи пројекта

 • Вредност почетних инвестиција: 100.000 – 110.000 $.
 • Вредност почетних инвестиција за медицинске установе које већ раде: од 73.500 $
 • Планирани профит: 5.000 – 25.000 $ месечно
 • Исплативост: до 10 месеци

Рентабилност бизниса постиже се код искоришћења капацитета ординације са 20%!

Предности наше понуде су:

 • Високи показатељи профитабилности и рентабилности уз минималне ризике.
  • Ниска конкуренција у сегменту комплексног систематског лечења од алкохолизма и других облика зависности.
  • У лечењу читавог низа зависности метода „Ра-Курс“ нема конкуренције.
  • Ако постоји конкуренција, на пример, код лечења од алкохолизма – програми конкурената су скупљи за 2,5 – 4 рута.
  • Конкуренти немају мреже и унакрсну рекламну подршку.
  • Конкуретни не дају гаранције.
  • Методе конкурената немају програме превенције.
  • Сви Партнери „РА“ добијају ексклузивна права за коришћење бренда и технологије „Ра-Курс“ у региону у којем обављају бизнис.
  • Месечни профит може да буде и до 50% већи од инвестиција!
  • Пројекат је отпоран на негативне промене чак и у макроекономици: у кризним периодима тражња се повећава.
  • Државни органи који врше провере лојално се односе према медицинским установама. Пројекат одговара интересима државе и задацима развоја економије: инплементирање иновација у мали бизнис.
 • Нису потребне специјалне навике, искуство, активе.
 • Ефикасан и свеобухватан програм маркетинга:
  • Сва обраћања из Вашег региона се, безусловно, усмеравају управо у Ваш медицински центар.
  • Централизована реклама на интернету конкретно Ваше компаније.
  • Заједничка унакрсна реклама свих учесника система медицинских центара
 • Наш програм подршке избавиће Вас од свих проблема. Ми желимо да Ви успете. Свему ћемо Вас научити. Све ћемо Вам показати.

Све ћемо Вам ставити на располагање. Узећемо учешће. Даћемо савете на свим етапама.

О компанији

Компанија „РА“ је од 2004. године присутна на медицинском тржишту Русије, земаља ЗНД и Европе. Основни правци пословања компаније су:

 • Израда и имплементирање напредних технологија у области медицине и излечења.
 • Ангажовање научно медицинског и економског потенцијала земаља ЗНД за стварање напредних терапеутских метода, израда шема успешног старта и вођење медицинског бизниса.
 • Имплементирање иновативних поступака који дају могућност да се избегне конкуренција на тржишту медицинских и терапеутских услуга како на професионалном, тако и на комерцијалном плану.
 • Целокупан обим консултантских услуга у организовању комерцијалних медицинских ординација и сачињавање „од нуле“ све неопходне документације и прорачуна.
 • Целокупан обим консултантских услуга у вођењу и развоју медицинског бизниса и увођењу нових праваца.
 • Испоруке савремене медицинске и козметолошке опреме.

Производи компаније „РА“ су оријентисани, у првом реду, на комерцијалне медицинске структуре, као и на предузетнике који имају намеру да покрену свој медицински бизнис „од нуле“.

 • Технологије и опрема које нуди компанија представљају, пре свега, високо ефикасан и професионални план.
 • Ми нудимо флексибилне шеме рада са партнерима уз узимање у обзир њихових жеља и особености региона
 • Ми дајемо препоруке за избор усмерења медицинског бизниса и целисходности његове организације за сваки конкретан регион.
 • Ми одабиремо за понуду најрентабилније производе који имају максимално брзу исплативост и који доносе максималан профит.
 • Цене производа које нуди наша компанија нису веће од цена произвођача, а често су, због велике количине које пласирамо, и знатно ниже од произвођачких цена.

Ми нудимо проверене и најперспективније смерове пословања, са професионалног и финансијског аспекта и са становишта имиџа, такође. Са компанијом ДОО „РА“ Ваш финансијски успех је програмиран!

Комерцијални аспекти франшизне понуде

 • Назив франшизе: Мрежа медицинских центара за лечење, дијагностику и превенцију различитих облика зависности, стања и болести на бази аутоматизованог компјутерског апаратно-програмског комплекса „Ра-Курс“ методом „Ра-Курс“.
 • Цена терапеутско-дијагностичког компјутерског комплекса је 73.500 $.
 • Накнада 1000 $ месечно.
 • Одгођено плаћање накнаде од 10 месеци од момента старта уз достављање франшизног пакета у пуном обиму.
 • Рок исплативости до 10 месеци.
 • Вредност почетних инвестиција од 100.000 до 110.000 $ месечно.
 • Вредност почетних инвестиција за медицинске установе које већ раде: од 73.500 $
 • Пакет франшизе садржи:
  • Аутоматизовани компјутерски апаратно-програмски комплекс „Ра-Курс“
  •  Право на коришћење патената
  • Регистрација патента на територији земље партнера
  • Превод компјутерског програма Ра-Курс на државни језик региона у којем партнер ради
  • Гаранције ексклузивног права за рад са овом методом на територији вођења бизниса
  • Право на коришћење бренда „Ра-Курс“
  • Лиценца за коришћење компјутерског програма Ра-курс
  • Учешће на корпоративном сајту компаније „РА“
  • Учешће на корпоративном сајту мреже медицинских центара Ра-Курс
  • Учешће у заједничким рекламама система здравствених установа „Ра-Курс“
  • Одржавање компјутерских програма
  • Обнављање компјутерских програма уз усавршавање и продубљивање метода дијагностике и шема лечења и проширење списка медицинских услуга које се пружају, најмање једном годишње.
  • Рроширивање комплета апаратно-компјутерског комплекса уз проширење списка медицинских услуга које се пружају – у зависности од степена обнављања компјутерских програма.
  • Испоручивање нових приручника и методијских програма – како се буду појављивали.

Првом партнеру у држави – економски најповољнија понуда да буде заступник компаније РА на територији државе уз могућност брзог отплаћивања медицинског центра са трајним остваривањем додатног профита